Седмичен разпис

 За проверкаПодлежи на проверка!

Седмична програма на СУ „Петко Рачев Славейков“,

Трявна, за втори срок на учебната 2016/2017 г.

5a 8b 9a 10а 11а 12а

5a

понеделник

предмет преподавател кабинет
1. Изобразително изкуство Боряна Димитрова партер 1
2. Изобразително изкуство Боряна Димитрова партер 1
3. ИУЧ ИТ Мариела Яковлева/Калоян Узунов КЗ-3/КЗ-1
4. математика Галя Василева мат 1
5. английски език Станимира Генчева
6. история Цветана Бачийска био
7. час на класа Иван Бонев АЕ 3

вторник

предмет преподавател кабинет
1. Технологии и предприемачество Гергана Ганчева Партер 2
2. Музика Кремена Райчева Партер 2
3. Математика Галя Василева Математика 1
4. БЕЛ Катя Стефанова БЕЛ 3
5. Информационни технологии Мариела Яковлева/Калоян Узунов Компютърна зала 3/1
6. Английски език Станимира Генчева Английски език 2
7. Модул Иван Бонев

сряда

предмет преподавател кабинет
1. Английски език Станимира Генчева  Английски език2
2.  География Нела Христова География
3. БЕЛ Катя Стефанова БЕЛ 3
4. Човек и природа Миглена Досева Химия
5.  Математика Галя Василева Математика 1
6. ФВС Иван Бонев

четвъртък

предмет преподавател кабинет
1. ИУЧ Човек и природа Миглена Досева Химия
2.  Математика Галя Василева Математика 1
3.  География Нела Христова  География
4. Музика Кремена Райчева Партер 1
5. ФВС Иван Бонев
6. БЕЛ Катя Стефанова Български език 3
7.

петък

предмет преподавател кабинет
1.  ИУЧ Информационни технологии Мариела Яковлева/Калоян Узунов Компютърна зала 3/1
2. БЕЛ Катя Стефанова Български език 3
3.  БЕЛ Катя Стефанова Български език 3
4.  История Цветана Бачийска История
5. ФВС Иван Бонев
6. Човек и природа Миглена Досева Химия

начало

понеделник

предмет преподавател кабинет
1. БЕЛ Катя Стефанова Български език 3
2. БЕЛ Катя Стефанова Български език 3
3. ФВС Георги Йовчев
4. ИУЧ ИТ Калоян Узунов/Миглена Досева КЗ-1/КЗ-2
5. Човек и природа Миглена Досева Химия
6. музика Кремена Райчева Партер 2
7. час на класа Катя Стефанова БЕ 3

вторник

предмет преподавател кабинет
1. Изобразително изкуство Боряна Димитрова партер 1
2. Изобразително изкуство Боряна Димитрова партер 1
3. английски език Станимира Генчева Английски език 2
4. география Нела Христова География
5. Човек и природа Миглена Досева Химия
6. математика Галя Василева Математика 1

сряда

предмет преподавател кабинет
1. Технологии и предприемачество Гергана Ганчева Партер 2
2. история Цветана Бачийска ист
3. ИУЧ ИТ Калоян Узунов/Миглена Досева КЗ-1/КЗ-2
4. Математика Галя Василева Математика 1
5. ФВС Георги Йовчев
6. БЕЛ Катя Стефанова БЕЛ 3
7. Модул Георги Йовчев

четвъртък

предмет преподавател кабинет
1. Музика Кремена Райчева Партер 2
2. история Цветана Бачийска ист
3. Математика Галя Василева Математика 1
4. БЕЛ Катя Стефанова Български език 3
5. английски език Станимира Генчева Английски език 2
6. ИУЧ Човек и природа Миглена Досева Химия
7.

петък

предмет преподавател кабинет
1. Математика Галя Василева Математика 1
2. английски език Станимира Генчева Английски език 2
3. география Нела Христова География
4. ИТ Калоян Узунов/Миглена Досева КЗ-1/КЗ-2
5. БЕЛ Катя Стефанова Български език 3
6. ФВС Иван Бонев

начало

6a

понеделник

предмет преподавател кабинет
1. География Нела Христова гео
2. ФВС Георги Йовчев
3. Математика Галя Василева м1
4. БЕЛ Катя Стефанова б3
5. ИТ КУз/ГВ кз2/1
6. Английски език Станимира Генчева АЕ2
7. час на класа Станимира Генчева АЕ 2

вторник

предмет преподавател кабинет
1. История Цветана Бачийска ист
2. БЕЛ Катя Стефанова БЕЛ 3
3. БЕЛ Катя Стефанова БЕЛ 3
4. ЗИП математика Галя Василева м1
5. Изобразително изкуство БоряНА Димитрова п1
6. Изобразително изкуство Боряна Димитрова п1

сряда

предмет преподавател кабинет
1.  ФВС Георги Йовчев  
2.  Английски език Станимира Генчева АЕ2
3. Математика Галя Василева мат1
4. Музика Кремена Райчева п2
5.  БЕЛ Катя Стефанова  бел3
6. ЗИПЧПР Виолета Тачева физ

четвъртък

предмет преподавател кабинет
1. Английски език Станимира Генчева АЕ2
2.  ЧПр Виолета Тачева  физ
3.  БЕЛ Катя Стефанова  БЕЛ 3
4. Марематиика Галя Василева мат1
5.  Музика Кремена Райчева  п. 2
6. ЗИП ИТ КУз/ГВ кз2/1
7. Модул Георги Йовчев

петък

предмет преподавател кабинет
1.  Английски език Станимира Генчева  АЕ1
2. Математика Галя Василева мат1
3.  ДТИ Елена Начева  п2
4.  ДТИ Елена Начева п2
5. Чпр Виолета Тачева физ
6. История Цветана Бачийска ист

начало

понеделник

предмет преподавател кабинет
1. ДТИ Елена Начева/td>

Партер 2
2. ДТИ Елена Начева/td>

партер 2
3. БЕЛ Катя Стефанова БЕЛ 3
4. Английски език Станимира Генчева АЕ 2
5. География Нели Христова Гео
6. Математика Рени Бонева м1
7. час на класа Нели Христова гео

вторник

предмет преподавател кабинет
1. ФВС Иван Бонев
2. ЗИП мат Галя Василева м1
3. ЗИП ит Елена Начева/Калоян Узунов кз2/1
4. АЕ Станимира Генчева ае2
5. БЕЛ Катя Стефанова БЕЛ 3
6. ЧПр Виолета Тачева физ

сряда

предмет преподавател кабинет
1.  БЕЛ Катя Стефанова  БЕЛ 3
2.  ФВС Иван Бонев
3. ЧПр Виолета Тачева физ
4. История Цветана Бачийска ист
5. Музика Кремена Райчева п2
6. Математика Галя Василева м1

четвъртък

предмет преподавател кабинет
1. БЕЛ Катя Стефанова БЕЛ 3
2.  БЕЛ Катя СтеФанова  БЕЛ 3
3. ИТ Мариана Атанасова/Калоян Узунов кз1/2
4. АЕ Станимира Генчева АЕ2
5. Математика Галя Василева м1
6. Музика Кремена Райчева п1
7. Модул Иван Бонев

петък

предмет преподавател кабинет
1. Изобразително изкуство Боряна Димитрова п1
2. Изобразително изкуство Боряна Димитрова п1
3. Математика Галя Василева м1
4. ЗИП Човек и природа Виолета Тачева физ
5. История Цветана Бачийска ист
6. Английски език Станимира Генчева ае 2

начало

7a

понеделник

предмет преподавател кабинет
1. биология Ренета Колева биология
2. БЕЛ Венета Ангелова БЕЛ 1
3. Технологии Елена Начева партер 2
4. География Нела Христова география
5. Математика Рени Бонева математика2
6. ИТ Мариела Яковлева/Калоян Узунов компютърна зала3/1
7. час на класа Георги Йовчев математика 1

вторник

предмет преподавател кабинет
1. БЕЛ Венета Ангелова БЕЛ 1
2. Математика Рени Бонева математика 2
3. ФВС Георги Йовчев
4. Биология Ренета Колева биология
5. АЕ Станимира Генчева АЕ 2
6. ЗИП ИТ Мариела Яковлева/Калоян Узунов компютърна зала 3/1

сряда

предмет преподавател кабинет
1. Математика Рени Бонева математика 2
2. Музика Кремена Райчева партер 2
3. География Нела Христова география
4. АЕ Станимира Генчева АЕ 2
5. Изобр. Изкуство Боряна Димитрова партер 1
6. ЗИП БЕЛ Светла Чалъкова БЕЛ 2

четвъртък

предмет преподавател кабинет
1. БЕЛ Венета Ангелова БЕЛ 1
2. БЕЛ Венета Ангелова  БЕЛ 1
3. Музика Кремена Райчева партер 1
4. ЗИП Математика Рени Бонева математика 2
5. История Диан Пенчев български 2
6. Физика Виолета Тачева физика
7.

петък

предмет преподавател кабинет
1. БЕЛ Венета Ангелова бел 1
2. Математика Рени Бонева математика2
3. АЕ Станимира Генчева АЕ 1
4. ФВС Георги Йовчев
5. Химия Миглена Досева химия
6. Физика Виолета Тачева физика
7. Модул Георги Йовчев

начало

понеделник

предмет преподавател кабинет
1. Химия Миглена Досева химия
2. АЕ Станимира Генчева Английски език 2
3. Математика Рени Бонева Математика 2
4. Биология Ренета Колева Биология
5. ФВС Иван Бонев
6. БЕЛ Светла Чалъкова БЕЛ 2
7. час на класа Калоян Узунов История

вторник

предмет преподавател кабинет
1. Математика Рени Бонева Математика 2
2. БЕЛ Светла Чалъкова БЕЛ 3
3. Биология Ренета Колева Биология
4. ФВС Иван Бонев
5. Физкика Виолета Тачева Физика
6. Музика Кремена Райчева Партер 2

сряда

предмет преподавател кабинет
1. БЕЛ Светла Чалъкова  БЕЛ 2
2. БЕЛ Светла Чалъкова Бел 2
3. Музика Кремена Райчева Партер 2
4. География Нела Христова География
5. Физика Виолета Тачева Физика
6. Математика Рени Бонева Математика 2

четвъртък

предмет преподавател кабинет
1. БЕЛ Светла Чалъкова БЕЛ 2
2. Английски език Станимира Генчева Английски език 2
3. ЗИП Математика Рени Бонева Математика 2
4. ИТ Мариела Яковлева/Калоян Узунов Компютърна зала 1/3
5. География Нела Христова География
6. Изобразително изкуство Боряна Димитрова Партер 1
7.

петък

предмет преподавател кабинет
1. Математика Рени Бонева Математика 2
2. ЗИП БЕЛ Светла Чалъкова БЕЛ 2
3. ЗИП ИТ Мариела Яковлева/Калоян Узунов Компютърна зала 1/3
4. История Диан Пенчев Български език 2
5. Английски език Станимира Генчева Английски език 2
6. Технологии Елена Начева Партер 2
7. Модул Иван Бонев

начало

8a

понеделник

предмет преподавател кабинет
1. английски език Росица Иванова AE 3
2. английски език Симона Ментова AE 3
3. английски език Симона Ментова AE 2
4. ФВС Иван Бонев
5. БЕЛ Светла Чалъкова б2
6. английски език Росица Иванова AE 3
7. Час на класа Виолета Тачева физ

вторник

предмет преподавател кабинет
1. Английски език Симона Ментова AE 2
2. Английски език Симона Ментова AE 2
3. Английски език Симона Ментова AE 3
4. математика Рени Бонева мат 2
5. музика Кремена Райчева партер 2
6. БЕЛ Светла Чалъкова б2

сряда

предмет преподавател кабинет
1. английски език Симона Ментова AE 2
2. английски език Симона Ментова AE 3
3. Английски език Росица Иванова AE 3
4. БЕЛ Светла Чалъкова б2
5. математика Рени Бонева мат 2
6. английски език Симона Ментова AE 2

четвъртък

предмет преподавател кабинет
1. ФВС Иван Бонев
2. английски език Симона Ментова AE 3
3. английски език Росица Иванова AE 3
4. английски език Симона Ментова AE 3
5. информационни технологии Мариана Атанасова/Елена Начева КЗ-1/КЗ-2
6. английски език Росица Иванова AE 3

петък

предмет преподавател кабинет
1. БЕЛ Светла Чалъкова б2
2. английски език Симона Ментова AE 3
3. английски език Симона Ментова AE 2
4. изобразително изкуство Боряна Димитрова партер 1
5. математика Рени Бонева мат 2
6. английски език Росица Иванова AE 3

начало

понеделник

предмет преподавател кабинет
1. ЗИП физика Виолета Тачева физика
2. история Цветана Бачийска история
3. биология Ренета Денчева биология
4. БЕЛ Светла Чалъкова БЕЛ 2
5. математика Ивелина Попова мат 3
6. ФВС Иван Бонев
7. час на класа Светла Чалъкова БЕЛ 2

вторник

предмет преподавател кабинет
1. БЕЛ Светла Чалъкова БЕЛ 2
2. физика Виолета Тачева фзика
3. музика Кремена Райчева партер 2
4. ЗИП ИТ Калоян Узунов БЕЛ 3
5. английски език Росица Иванова АЕ 3
6. география Нела Христова гео

сряда

предмет преподавател кабинет
1. химия Миглена Досева химия
2. технологии Елена Начева КЗ 1
3. БЕЛ Светла Чалъкова БЕЛ 2
4. ИТ Калоян Узунов БЕЛ 3
5. математика Ивелина Попова  гео
6. английски език Росица Иванова АЕ 3

четвъртък

предмет преподавател кабинет
1. биология Ренета Денчева биология
2.  БЕЛ Светла Чалъкова  БЕЛ 2
3.  БЕЛ Светла Чалъкова  БЕЛ 2
4. ФВС Георги Йовчев
5. химия Миглена Досева химия
6. математика Ивелина Попова мат 3
7.

петък

предмет преподавател кабинет
1. математика Ивелина Попова мат 3
2. география Нела Христова гео
3. английски език Росица Иванова  АЕ 3
4. ЗИП БЕЛ Светла Чалъкова /2
5. изобразително изкуство Боряна Димитрова партер 1
6. изобразително изкуство Боряна Димитрова партер 1

начало

9a

понеделник

предмет преподавател кабинет
1. Английски език Симона Ментова AE 2
2. Химия Миглена Досева Химия
3. История Цветана Бачийска История
4. ИТ Мариела Яковлева КЗ-3
5. ИТ Мариела Яковлева КЗ-3
6. Физика Виолета Тачева Физика
7. Час на класа Венета Ангелова БЕЛ-1

вторник

предмет преподавател кабинет
1. биология Ренета Колева биология
2. ФВС Иван Бонев
3. руски език Венета Ангелова БЕЛ-1
4. Математика Ивелина Попова мат 3
5. БЕЛ Венета Ангелова БЕЛ-1
6. английски език Симона Ментова AE 2

сряда

предмет преподавател кабинет
1. БЕЛ Венета Ангелова БЕЛ-1
2. психология и логика Калоян Узунов БЕЛ-3
3.ит ЗИП Катя Стефанова БЕЛ 3
4. ЗИП Катя Стефанова БЕЛ 3
5. География Нела Христова гео
6. ЗИП Катя Стефанова БЕЛ 3

четвъртък

предмет преподавател кабинет
1. английски език Симона Ментова АЕ3
2. химия Миглена Досева химия
3. ЗИП биология Ренета Колева биология
4. математика Ивелина Попова мат 3
5. психология и логика Калоян Узунов БЕЛ-3
6. руски език Венета Ангелова БЕЛ-1
7. изобразително изкуство Боряна Димитрова партер 1

петък

предмет преподавател кабинет
1. ЗИП физика Виолета Тачева физика
2. БЕЛ Венета Ангелова БЕЛ 1
3. ФВС Иван Бонев
4. География Нели Христова География
5. Биология Ренета Колева Биология
6. Математика Ивелина Попова Математика-3

начало

10a

понеделник

предмет преподавател кабинет
1. история Цветана Бачийска история
2. математика Рени Бонева м2
3. Англ. език АЕ3 Росица Иванова
4. БЕЛ Венета Ангелова б1
5. 2ЧЕ ВА/ЦБ БЕЛ1/ист.
6. химия Миглена Досева химия
7. час на класа Рени Бонева м2

вторник

предмет преподавател кабинет
1. география Нела Христова география
2. ЗИП Миглена Досева химия
3. ЗИП Рени Бонева м2
4. Англ. език Росица Иванова АЕ3
5. биология Ренета Колева биология
6. история Цветана Бачийска история
7. ФВС Георги Йовчев
8. модул Георги Йовчев

сряда

предмет преподавател кабинет
1. ИТ Мариела Яковлева/Галя Василева кз3/2
2. ИТ Мариела Яковлева/Галя Василева кз3/2
3. БЕЛ Венета Ангелова БЕЛ 1
4. физика Виолета Тачева физика
5. 2че Венета Ангелова/Цветана Бачийска б1/ист
6. етика Калоян Узунов м3
7. Англ. език Росица Иванова АЕ3

четвъртък

предмет преподавател кабинет
1. математика Рени Бонева м2
2. география Нела Христова география
3. химия Миглена Досева химия
4. БЕЛ Венета Ангелова БЕЛ 1
5. Англ. език Росица Иванова АЕ3
6. ФВС Георги Йовчев

петък

предмет преподавател кабинет
1. Англ. език Росица Иванова АЕ3
2. физика Виолета Тачева физика
3. биология Ренета Колева  био
4. математика Рени Бонева м2
5. ИТ Мариела Яковлева/Галя Василева кз3/2
6. ИТ Мариела Яковлева/Галя Василева кз3/2

начало

11a

понеделник

предмет преподавател кабинет
1. БЕЛ Венета Ангелова бел1
2. Философия Калоян Узунов мат3
3. физика Виолета Тачева физ
4. математика Рени Бонева мат3
5. английски език Росица Иванова АЕ3
6. Биология Ренета Колева био
7. час на класа Мариела Яковлева Мат3

вторник

предмет преподавател кабинет
1. Физика Виолета Тачева физ
2. БЕЛ Венета Ангелова БЕЛ1
3. Химия Миглена Досева хим
4. История Цветана Бачийска ист
5. 2ЧЕ Цветана Бачийска/Деница Николова ист/мат3
6. АЕ Росица Иванова АЕ3
7/8. СИП Кремена Райчева

сряда

предмет преподавател кабинет
1. Философия Калоян Узунов Мат3
2. Химия Миглена Досева хим
3. ЗИП мат/ист Рени Бонева/Цветана Бачийска мат3/ист
4. АЕ Росица Иванова АЕ3
5. АЕ Росица Иванова АЕ3
6. ИТ Мариана Атанасова/Мариела Яковлева кз1/кз3
7. ИТ Мариана Атанасова/Мариела Яковлева кз1/кз3

четвъртък

предмет преподавател кабинет
1. История Цветана Бачийска ист
2. ФВС Иван Бонев
3. БЕЛ Венета Ангелова Бел1
4. ЗИП физ/хим Виолета Тачева/Миглена Досева физ/хим
5. 2ЧЕ Цветана Бачийска/Деница Николова ист/мат3
6. ЗИП био/гео Ренета Колева/Нели Христова био/гео
7. ИТ Мариана Атанасова/Мариела Яковлева кз1/кз3
8. Модул Иван Бонев

петък

предмет преподавател кабинет
1. Биология Ренета Колева био
2. ФВС Иван Бонев
3. Мат Рени Бонева мат3
4. БЕЛ Венета Ангелова б1
5. АЕ Росица Иванова АЕ3
6. География Нели Христова гео

начало

12a

понеделник

предмет преподавател кабинет
1. БЕЛ Стела Чалъкова б2
2. БЕЛ Стела Чалъкова б2
3. География Нела Христова гео
4. АЕ Симона Ментова АЕ 3
5. Биология Ренета Колева био
6. Математика Рени Бонева м2
7. Час на класа Ренета Колева био

вторник

предмет преподавател кабинет
1. ИТ Мариела Яковлева/Мариана Атанасова кз1/кз3
2. ИТ Мариела Яковлева/Мариана Атанасова кз1/кз3
3. История Цветана Бачийска ист
4. БЕЛ Стела Чалъкова б2
5. АЕ Симона Ментова АЕ2
6. Руски език Венета Ангелова б1
7. География Нела Христова гео

сряда

предмет преподавател кабинет
1. География Нела Христова гео
2. Математика Рени Бонева м2
3. АЕ Симона Ментова АЕ2
4. Руски Език Венета Ангелова б1
5. Физика Ренета Колева био
6. Биология Ренета Колева био
7. Свят и личност Калоян Узунов б3
8. Модул Георги Йовчев

четвъртък

предмет преподавател кабинет
1. ИТ Мариела Яковлева/Мариана Атанасова кз1/кз3
2. ИТ Мариела Яковлева/Мариана Атанасова кз1/кз3
3. ФВС Георги Йовчев
4. География Нела Христова гео
5. Биология Ренета Колева био
6. История Цветана Бачийска ист

петък

предмет преподавател кабинет
1. ФВС Георги Йовчев
2. ЗИП-Химия/История Миглена Досева/Цветана Бачийска хим/ист
3. БЕЛ Стела Чалъкова б2
4. Биология Ренета Колева био
5. АЕ Симона Ментова АЕ2
6. Свят и личност Калоян Узунов б3

начало