Празнични късмети и пожелания в края на декември, 2019 г.

Славейковите потомци са трудолюбиви славейчета и други птиченца, готови да наредят празничното дърво с късмети и пожелания.

Елхата на седми „б“. Снимка на Кристиян Бонев:

Елхичката на седми „а“. Снимка на Валериа Димитрова:

Колаж с елементи от творчеството на групата от осми „а“:

Часът на кодирането – 11.12.2019 г.

Сертифицирани осмокласници за проведен час на кода с Тихия учител:

Михаела

Ники

Цвети

Стилиян

Християн
https://code.org/printcertificate/_1_7b68d75ea87d8deaba4338d598e2a163

Станимир

Николай

Кристиян

Станислава

Калина

Лара

Християн
https://code.org/printcertificate/_1_7b68d75ea87d8deaba4338d598e2a163

Допълнение с участник от седми клас, Междузвездни войни: Изграждане на галактика с код

И за петокласник:

Европейска седмица на програмирането

Плакат, изработен за кампанията през 2017 г.

Сертификатът за участие на училището за 2018 т.

Национално външно оценяване по английски език, 20.06.2012

Писмените материали от националното външно оценяване по чужд език за профилирани и професионални паралелки в осми клас с интензивно изучаване на английски, немски, френски, руски, испански и италиански език са публикувани в таблица на сайта на МОМН:
http://mon.bg/top_menu/general/assessment/8kl_languages/index.html

За учениците, които са се явили на изпита по английски език, файлът е достъпен и тук:
2012-profilirani-eng
На последната страница във файла се намира ключ с верните отговори.

За тази учебна година в теста липсват трансформиращи задачи.
Общият брой на точките е 80, като по една точка се дава за верен отговор на всеки от първите 60 въпроса, а максималният брой точки за писменото изразяване със свободен текст по поставен въпрос е 20 точки.
Скалата за оценяване отново е познатата:
50% от максималния възможен брой точки (40) е за тройка.
Точките се приравняват към оценка по формулата: (брой получени точки х 6)/(максималния брой точки).
Окончателната оценка с точност до 1,00 се вписва като текуща оценка в дневника на класа и няма по-голяма тежест от останалите текущи оценки при оформяне на срочната и на годишната оценка на учениците.