Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ – работа с групите по проекта

https://www.mon.bg/bg/100925

BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лв. и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР)
2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН). Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2023 г. По проекта ще бъдат обхванати всички училища в страната.

За учебната 2020/2021 год. СУ „Петко Рачев Славейков”, Трявна, участва по следните дейности:

Дейност 1, Дейност 2 – сформирани 2 групи, Дейност 3 и Дейност 4.

Целевите групи по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и
държавни училища, образователни медиатори и родители.
Основните дейности по проекта са:

  • Дейност 1
  • – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи;

  • Дейност 2
  • – Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда;

  • Дейност 3
  • – Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда;

  • Дейност 4
  • – Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.)

Материали, използвани при обученията:

Занимания в електронна среда за малки ученици:

https://pretvoritel.com/read-words-by-syllables/

Картинна галерия:

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

https://www.mon.bg/bg/100925

https://pretvoritel.com/read-words-by-syllables/

И задачката за жабата Рири:

https://forms.office.com/r/qwwaqCZtLu

Задачка за часовете по заместване:

https://forms.office.com/r/vQMqsA6MT7

Модно ревю и проекти по компютъпно моделиране за Световния ден на рециклирането, 18 март 2021 г.


Децата от първи „а“ клас се включиха в оригинална инициатива за Световния ден на рециклирането. Тя е част от проекта „Партньорство за красива и чиста България“ и от
дългосрочната програма _Място България. Госпожа Ваня Панева и госпожа Даниела Стойнова организираха модно ревю с отпадъчни материали за първокласниците. Децата дефилираха с дрехи, които са изработени от материали, предназначени за рециклиране. Така показаха своята съпричастност към опазването на околната среда. Благодарение на родителите, първокласниците се представиха с уникални костюми.
Декорът на дъската бяха пъстроцветни рибки, изработени в часовете по изобразително изкуство – отново от рециклиращи се материали на ежедневието ни.


Има още

Виртуална обиколка на класните стаи в училище (начален етап)

Уважаеми първокласници,

Разходете се в стаите на начален етап с анимирания проект на учениците от четвърти „а“ клас!
https://scratch.mit.edu/projects/402556912/fullscreen/

Приключението е създадено от Даниела Стойнова, преподавател по компютърно моделиране през учебните 2018/2019 и 2019/2020 г.
Идея за изработването е на госпожа Стойнова и учениците от IVа клас с класен ръководител госпожа Лиляна Иванова.

В ролята на Лидия Лазарова дистанционно звуков четец е Александра Йонкман от Vа клас.

Идеята за звуковия фон е на Виктория Минева от VIIа клас.

Помощник на малките програмисти е Анна Войнова, випуск 2015 на Славейковото училище в Трявна.

Видеото е достъпно от октомври 2021 г. (25 преглеждания; предпоследна редакция на публикацията на 13.06.2020 г.)

https://esoutryavna.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=3288&action=edit&classic-editor

21.10.2021 г.

Сръчни творения на малки сръчковци

P1010852

P1010855

P1010853

P1010854

Таблото и експонатите от изложбата са изработени от учениците от клуб „Сръчности“ по проект „УСПЕХ“ с ръководител Гергана Ганчева при СОУ „П. Р. Славейков“ през учебната 2013/2014 г.

2 3 4

Снимки: Юлия Заркова

Пролетно вълшебство (поезия)

P1010538
Ученическо творчество

Пролетта и вълшебното преспапие
Дойде пролетта, напече слънцето, весело зачуруликаха птичките, всички деца се радваха и играеха, само Петко се мръщеше. А като го попитаха, защо се мръщи, той казваше, че не харесва пролетта и че тя не носи никаква веселба. Тогава го чу пролетта и се разсърди, в този момент Петко си намери едно преспапие, заклатушка го и стана зима. На Петко не му беше забавно сам навън, защото всички бяха на топло вкъщи, само Петко стоеше и мръзнеше.
Така той разбра, че не се бърка какъв е сезонът или къде си, а дали си сам, или с приятели.
Преслава Дончева, IVа

Пролет
Цъфнаха кокичета,
усмихнаха се момичета.
Цъфнал е кукуряка,
цъфна и храсталака.

Щом щъркелът е тук,
идва пролетният звук.
Лястовичките са тук,
и идва пролетният дух.
Виктория Младенова Черкезова, IVа

Пролет
Пролетта дойде
в нашето селце.
Клонките окичи,
чу се песента на птиче.

Щурчетата се събраха
под дядовата стряха,
песен запяха
и се веселяха.

Слънцето изгря
над нашата гора,
а сребърна луна
появи се през нощта.
Даря Денева, IVа

Весела пролет
Зима не дойде, но пролетта пристигна
и на слънцето намигна.
То по-силно засия,
разцъфтяха няколко цветя.
Първото кокиче поникна
и кукувицата се провикна.

Дървета клоните превиха
и с розов цвят се премениха.

Поточето запя бъбриво
и всичко стана по-красиво.
Златомир, IVа

Пролет
Пролет е, радват се всички –
отново са тук прелетните птички.
Слънцето засмяно весело намига,
а в небето пее ли, пее чучулига.

Свършиха вече зимните хали
събуждат се пак
цветята заспали
под дълбокия сняг.

Щъркелът тука е вече,
идва от много далече.
Минзухари цъфнаха из полята,
радват се децата.

А хората трудолюбиви
работят по поля и ниви.
Пролетта обичат всички –
хора, птички и тревички.
Иван Ненов, IVа

001

darja

003

zlatomir

004

4

[Компютърен набор на текстовете и последна редакция: Анна Войнова, 11а.]

Учим, играем, творим…

През настоящата учебна година учениците от първи до четвърти клас и подготвителната група при СОУ „П. Р. Славейков“ се радват на новообзаведаната зала по занимания по интереси.
Тази придобивка е резултат от спечелен проект по модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап“. Залата е изградена с финансовата подкрепа на национална програма на МОН „Училището — територия на учениците“ за 2013 г.

pig_1

pig_2

pig_3

pig_4

pig_5

pig_6

pig_7

Пеем, творим, танцуваме, играем

2013-05-29_games_peem_tvorim

Днес!!!
29 май 2013 г.
Начало: 17.00
В големия салон на читалище „Пенчо Славейков“.
Вход: свободен

9 май – Ден на Европа

ДЕН НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО В УЧИЛИЩЕ – 09.05.2013
Тъй като се оказва, че срокът до събитието е много кратък, се налагат промени на миналогодишните „правила“.
– Учениците до 8 клас включително ще могат да бъдат на мястото на учител само в часовете със своя клас.
– Останалите – 9, 10, 11, 12 клас могат да заемат местата в канцеларията, на чистачки и охранители, на педагогическия съветник или на преподавател на своя или различен от своя клас само след уговорката със съответния учител.
– Позициите на директор и заместник-директори тази година не участват в самоуправлението поради провеждането на националното външно оценяване по БЕЛ в четвърти клас.
Училищният парламент, както и миналата година, направи обявата в страницата си във ФБ. (Страницата е за отворена група, но се разглежда след влизане с потребителското име и парола на регистрирани във ФБ участници).
Ина Велева е автор на новината и на заключението:
Надяваме се да не сте разочаровани и да се забавлявате както миналата година! Успех в дейността на избраната от вас длъжност! 🙂

На четвъртокласниците – пожелания за успешно справяне с диктовката и теста по български език и литература!
Залите за провеждане на външното оценяване се намират на втория етаж. Местата в тях се заемат в 9:45.
Началото на изпита е 10 часа. Време за работа: един учебен час (40 минути).
4

От 17 часа ще се проведе състезание по дуатлон.
Допълнителна информация за спортната дисциплина: в англоезичната Уикипедия, сайт за дуатлон, новини за състезания.
Събиране: в двора на училището.
Маршрут: Старт при езерото.
Колоездене по шосе от езерото покрай SOS Детското селище до Кошарите след село Скорци, връщане до поляната над село Бижевци.
Бягане по пресечена местност: старт-финал на поляната.
Могат да участват всички желаещи.
За повече подробности се обръщайте към г-н Калоян Узунов.
duathlonlogo1