Променяме животи – 2

https://www.facebook.com/Changing-schools-changing-lives-101559085312648/

Страницата на проекта на български

https://esoutryavna.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=3593&action=edit&classic-editor

Празнично представление във втори „а“ клас на Славейковото училище в Трявна, декември 2021 г.

Дядо Коледа пристигна в класната стая на втори „а“, съпроводен от Снежанка. Те не предполагаха невероятната изненада, с това красиво съчетание на песни, танци и сърдечното писмо, отправени към него. Ето го и самото писмо, прочетено с вдъхновение пред белобрадия старец: Заключителният танци на снежинките от тържеството вижте в това клипче:

Променяме животи

https://www.facebook.com/Changing-schools-changing-lives-101559085312648/

Учители от Славейковото училище участваха в транснационална среща по проект „Променяйки училища, променяме животи“ по програма Еразъм+ в Обидош, Португалия
https://www.gotryavna.bg/index.php?1016&viewtrnew&fbclid=IwAR2LmE3V4L2GGp8F28Z_HhmBWRfY89_UWwww8UWDN8iSnVIt20_dMPNrWxU
Т
Статията за специалните образователни потребности и други статии в Уикипедия се редактират и допълват от доброволци, представители на на нашето училище, което е участник в международен проект за обмен на добри практики при работата с проблемни деца „Changing schools, changing lives“

За Обидош

https://www.facebook.com/Changing-schools-changing-lives-101559085312648/

Сайт на проекта

https://esoutryavna.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=3572&action=edit&classic-editor

Чети и напредвай!

https://books.digitalworldedu.com/

Неофициалният блог на Средно училище „Петко Рачев Славейков“ кани всички желаещи да получат някоя (или всички) от трите изброени книги на горния адрес, да уведомят zelenkroki.

Достъпът до книгите е очакван.
Заявката е извършена онлайн на 10.10.2021 г.

Всички казват, че учениците и студентите ни не са подготвени практически за живота след завършването на своето образование. Магическо решение няма.


Има още

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ – работа с групите по проекта

https://www.mon.bg/bg/100925

BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лв. и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР)
2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН). Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2023 г. По проекта ще бъдат обхванати всички училища в страната.

За учебната 2020/2021 год. СУ „Петко Рачев Славейков”, Трявна, участва по следните дейности:

Дейност 1, Дейност 2 – сформирани 2 групи, Дейност 3 и Дейност 4.

Целевите групи по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и
държавни училища, образователни медиатори и родители.
Основните дейности по проекта са:

  • Дейност 1
  • – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи;

  • Дейност 2
  • – Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда;

  • Дейност 3
  • – Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда;

  • Дейност 4
  • – Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.)

Материали, използвани при обученията:

Занимания в електронна среда за малки ученици:

https://pretvoritel.com/read-words-by-syllables/

Картинна галерия:

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

https://www.mon.bg/bg/100925

https://pretvoritel.com/read-words-by-syllables/

И задачката за жабата Рири:

https://forms.office.com/r/qwwaqCZtLu

Задачка за часовете по заместване:

https://forms.office.com/r/vQMqsA6MT7

Имаме лауреат на националната олимпиада по гражданско образование

Ивелин Стефанов е лауреат на Националната олимпиада по гражданско образование

Ивелин Стефанов и Калоян Узунов, месец май, 2021 г.


Ученикът Ивелин Стефанов от 12.а клас на Средно училище „П. Р. Славейков“, Трявна, стана лауреат на 14. национална олимпиада по гражданско образование за учебната 2020-2021 година. Общо четирима възпитаници на преподавателя Калоян Узунов от нашето училище участваха със свои проекти  и успешно преминаха общински и областен кръг на олимпиадата: Ивана Георгиева (11.а) – „Пространство за споделяне“, Николета Николаева (12.а) – „Приют за бездомни животни“, Ралица Драгнева (12.а) – „Да играеш със звездите“ и Ивелин Стефанов – „Зелени патрули“, който беше класиран за финалния, национален кръг. В извънредни условия заключителният кръг се проведе, както и областният кръг – с присъствено участие, в училище гнездо в Габрово. Олимпиадата по гражданско образование за трета възрастова група включва разработване на проект и анализ на казус. С високи резултати на двата компонента Ивелин Стефанов постигна престижно класиране, с което заслужи лауреатско звание и оценка отличен 6, която може да използва в предстоящото си кандидатстване във ВУЗ.

Честито на Ивелин!
Пожелания за успех на бъдещите олимпийци от Славейковото училище!

За асансьорите и физическата активност

Анкета между учениците от шести и седми клас за ползването на асансьори в ежедневието.

Ден без асансьори 2021

https://no-elevators-day.nowwemove.com/noelevatorsday/000_1014510

Дейност:

Проучване между учениците от четири паралелки на Тревненското училище „Петко Рачев Славейков“ по време на обучение в електронна среда за навиците им да ползват асансьори, както и дали умеят да управляват велосипед. Цел: Да се покаже, че в малките градчета на България децата на тази възраст (12–14 години) се движат активно, рядко прибягват до асансьор, защото няма много възможности да се възползват от техническото решение. Да се покаже, че учениците изучават технологиите, свързани със строителните съоръжения, разпознават езиковите особености на думата „асансьор“, имат физическа култура за своята активност на движение и здравословно поведение. Да се запознаят по забавен начин с опасностите на обездвижването и да изразят съпричастност към своите връстници от по-големите градове. Анкетата е проведена в началото на час по технологии и предприемачество в електронна среда. Времето за отговори не надхвърли 2 минути. Общо 68 ученици са участвали. Отзивите им след този особено затруднителен тест бяха, че не са имали по-лесни въпроси досега по всички предмети! 🙂

Резултатите от проучването сред учениците от шести и седми клас, които са отговорили на въпросите в електронна среда:

Има ли в сградата на вашето жилище асансьор? В друга тема, от началото на месец април, на седмокласниците беше зададен въпрос, свързан с умението им да управляват велосипед. От 40 отговорили на въпросите по функционирането на техническите устройства, тема по предмет технологии и предприемачество в седми клас, 30 ученици са отговорили, че умеят да карат колело. Само една четвърт от децата не умеят, но се интересуват от техническите елементи на това превозно средство, движено от човешка сила. Източници за фотографиите: https://www.flickr.com/