21/3

Специален ден за специални хора

Фотография и оформление на Йоана Йовчева от 6.б клас, съучениците ѝ са в кадъра.
Има още

Акция „Шишеяд“


Надписът е при чешмата в училищната сграда.

Световният ден на рециклирането (18 март) е инициатива, която в България официално се координира от сдружение „BG Бъди активен“.

През тази година сдружението обяви месец на рециклирането и организира кампания „Искам да съм полезен… Рециклирай ме!“.
На отворената покана към всички училища за събиране на пластмасови бутилки и предаването им в специализирани пунктове за вторични суровини учениците от клуб „Човекът – част от природата“ (проект BG05M2OP001-3.025-0002-С01, „Единни в многообразието“) приеха предизвикателството и организираха акция „Шишеяд“.

Има още

Цветница и Великден

Смехоранчетата има две чудни клипчета, тематично свързани с дистанционната работа на деца, участващи в извънкласни форми и читалищна дейност по време на пандемия.
Великденче Има още

Празнични късмети и пожелания в края на декември, 2019 г.

Славейковите потомци са трудолюбиви славейчета и други птиченца, готови да наредят празничното дърво с късмети и пожелания.

Елхата на седми „б“. Снимка на Кристиян Бонев:

Елхичката на седми „а“. Снимка на Валериа Димитрова:

Колаж с елементи от творчеството на групата от осми „а“:

Професии и творчество – любопитно участие в конкурс

А конкурсът е за най-голяма детска градина в света.
Публикувано 26 Април, 2019 07:24:00
424 пъти прочетено
Bulgaria Sega

Сертификати за участниците в международното on-line състезание „Бобър-България 2018“

На 21.12.2018 г., последния учебен ден за 2018 година, в Славейковото училище, бяха връчени сертификатите на шестокласниците, участвали в международното онлайн състезание „Бобър-България 2018“.
Самуил Цанев, от шести „а“ клас, е с най-добро представяне за нашето училище – 26-ти от 261 участници във възрастова група 6-7 клас.
От шести „б“ клас участници с достойно класиране са Радомир Цанев и Любомир Иванов, а важно постижение записа и Йордан Малешков от шести „а“.
Училищното ръководство предостави на всички пожелали да участват таксата за участие в този ученически турнир в областта на информатиката и компютърната грамотност.
Благодарим на шестокласниците, които се справиха успешно с това предизвикателство и отделиха половин час от времето си да представят училището ни! Към поздравените да се включи и Лора Стефанова, която беше нашият участник във възрастова група 8-9 клас. Лора получи своя сертификат на родителската среща на осми „а“ през миналата седмица.

Нов видеоклип за срещата на младите еколози по проекта BeEcos и на техните преподаватели във Франция

Какво знаете за рециклирането?

Анкетата е на английски и е изпратена от гръцките ни партньори по проекта BeEcos
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWTQ2pmuMK8201cvCQmYmzDetQAAMop30MkfEcisM86LtjjA/viewform

How old are you?

What is your country?

Do you recycle at home? *
Има още

Предстоящо: патронен празник на СОУ „П. Р. Славейков“, Трявна

Дата: 27.11.2015 г.
Явяване на учениците в двора на училището — в 9:50.

  • Полагане на клетва от учениците от осми клас — в 10:00.
  • Поднасяне цветя пред къщата на Пенчо и Петко Славейкови — в 10:30.
  • Работилница по природни науки в коридора на първия етаж пред кабинетите по химия и физика — в 11:30.
  • Викторина на учениците от начален етап „Моето училище празнува“ в стаята на подготвителна група от 11:30.
  • Волейболна среща във физкултурния салон с танцова програма на мажоретния състав при училището — в 11:30.
  • Прожекция на филма „Училището… нашето…“ на XIIа клас, випуск 2016 г. в учителската стая от 12:00 ч.

Равносметка от пробните изпити за ДЗИ и НВО, проведени през учебната 2014/2015 г.

Дати на провеждане:
30.03.2015г. от 14:00 – БЕЛ – 12 клас, 7 клас;
01.04.2015г. от 14:00 – ДЗИ по избор – 12 клас, математика – 7 клас.
Зрелостниците присъстваха на 100% и през двата дни. Разпределението за втори ДЗИ е следното:
Биология и ЗО – 6 ученици;
Английски език – 5 ученици;
История и цивилизация – 3 ученици;
По двама ученици се явиха на пробна матура по:
География и икономика;
Математика;
Физика и астрономия;
Философски цикъл;
Химия и ООС.
Седмокласниците присъстваха по БЕЛ – 42 ученици, а по математика – 41.
Педагогическият съвет в четвъртък, 23.04.2015г., ще разгледа и анализира получените резултати.
В архивите на методическите обединения се съхраняват образци от изпитните теми, анализи на преподавателите за получените точки и оценки, като повечето материали са събрани и в електронен вид.
Вече пета поредна година изпитанието се провежда както за седмокласниците, така и за дванадесетокласниците. Традицията на СОУ „П. Р. Славейков“ по подготовка и провеждане на пробни матури за 12. клас е от 2004 г., когато още нямаше официално държавни зрелостни изпити.