Европейска седмица на програмирането, 10.10.2020 – 25.10.2020, част 3

Място: Средно училище „Петко Рачев Славейков“, Трявна

Час по информационни технологии в седми „а“ клас (група)

Дата: 15.10.2020 г.

Групата на госпожа Галя Василева в седми „а“ клас проведе часа по информационни технологии с посещение от гост, вече завършил бивш ученик на Славейковото училище в Трявна. Петър Петров се занимава с програмиране от пети клас. От десети клас е учил в ПМГ Габрово и сега работи в офиса на Теленор, а едновременно с това е и студент в СофтУни.

Кой създава игрите и може ли един човек да направи своя игра? Защо само желанието не е достатъчно? Това са въпросите, които седмокласниците обсъждаха в беседа със своя лектор. Изгледаха и клипче с най-общите факти за производството на компютърните игри.

Развивайки уменията за програмиране от най-малките познания за хардуера и софтуера на компютъра, през внимателна преценка на личностните си качества, човек може да избере своя професионален път. Да върви смело по него, да се самообразова и да постига мечтите си.

Програмиране

Първи стъпки в програмирането на C/C++

Бисерка Йовчева, Ирина Иванова.

Програмирането е трудно, макар и да изглежда лесно.

Тук ще намерите задачи и определения.

Определение: последователност от инструкции, след изпълнението на които се достига до решението на дадена задача или до заключението, че задачата няма решение, се нарича алгоритъм.

Трите изисквания са задължителни за всяко едно предписание, за да може то да бъде наречено алгоритъм.

Можете да намерите средата за програмиране Dev-C++ в Internet  на адрес: http://www.bloodshed.net/devcpp.html.

Реализирането на по-сложни алгоритми изисква задължитено използване на коментари. Те могат да се поставят на всяко място в програмата. Могат да бъдат произволно големи. Не влияят върху бързината на изпълнение на програмата.