Променяме животи

https://www.facebook.com/Changing-schools-changing-lives-101559085312648/

Учители от Славейковото училище участваха в транснационална среща по проект „Променяйки училища, променяме животи“ по програма Еразъм+ в Обидош, Португалия
https://www.gotryavna.bg/index.php?1016&viewtrnew&fbclid=IwAR2LmE3V4L2GGp8F28Z_HhmBWRfY89_UWwww8UWDN8iSnVIt20_dMPNrWxU
Т
Статията за специалните образователни потребности и други статии в Уикипедия се редактират и допълват от доброволци, представители на на нашето училище, което е участник в международен проект за обмен на добри практики при работата с проблемни деца „Changing schools, changing lives“

За Обидош

https://www.facebook.com/Changing-schools-changing-lives-101559085312648/

Сайт на проекта

https://esoutryavna.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=3572&action=edit&classic-editor