Конкурс за плакат – срок: 22.IV.2019

Идеята в състезателно обкръжение да се покаже необходимостта от разделно събиране на отпадъците — не е нова.
Новото ще бъде КАК да отправите посланието си към вашите съученици, към учителите, родителите, познатите и приятелите си, към непознатите наши съграждани, към населението на земята, за да се създаде ред и планетата ни да има бъдеще?