Европейска седмица на програмирането

Плакат, изработен за кампанията през 2017 г.

Сертификатът за участие на училището за 2018 т.