Техника за създаване на код и сертификати от „Часът на кода“, 19.10.2018 г.

Място: СУ „Петко Рачев Славейков“, Трявна
Дата: 19.10.2018
Време: 8:00 – 12:00
Класове: VIб; VIIа; VIIб

Техника в класната стая
Всички съвременни браузъри
Minecraft Hour of Code
https://studio.code.org/s/hero/reset
Използват се блокове с код, за да отведем Стив или Алекс за приключения в този свят на Minecraft.
Сертификати:

https://code.org/certificates/_1_a6749c2d81c9d0ca4af7f7356414f18a

https://code.org/printcertificate/_1_cecd0118ca42d34c13ba32e8d0f64aff

https://code.org/certificates/_1_1b7e9639744163eb051e5db2a6d1b8d5

https://code.org/certificates/_1_8c7da5b991f07ea5ac9ec18009bc1be5

https://code.org/certificates/_1_d27d2d7868c46a0986d83a0352fc68fc

https://code.org/printcertificate/_1_b08a4734fc72013204a7e28642a541c7

https://code.org/certificates/_1_83323877365af89ef626b3bd0a2aae5c

https://code.org/certificates/_1_fa99a2790f608050c5f0834c86153fde

https://code.org/certificates/_1_7366e1a728bd7d04179a018b0728dad8

https://code.org/certificates/_1_fafe0d3cce8795303ff78854195fd31d

https://code.org/certificates/_1_4dd9a249234b3c23bd6a51641d29de26

https://code.org/certificates/_1_abfc570e16913384748ee631e09811af

https://code.org/certificates/_1_1175950a2d078fd3a2257e0e65a46f03

https://code.org/certificates/_1_f441f8a87cdd1a0713d7a0542a07a10d

https://code.org/certificates/_1_ffe39027a0612580a3fa25723b2196a6

https://code.org/certificates/_1_ab8262c0db2971918e89d26868584768

https://code.org/certificates/_1_da542cc7af986b2e0fd27434a6383cb9