Предстоящо: патронен празник на СОУ „П. Р. Славейков“, Трявна

Дата: 27.11.2015 г.
Явяване на учениците в двора на училището — в 9:50.

  • Полагане на клетва от учениците от осми клас — в 10:00.
  • Поднасяне цветя пред къщата на Пенчо и Петко Славейкови — в 10:30.
  • Работилница по природни науки в коридора на първия етаж пред кабинетите по химия и физика — в 11:30.
  • Викторина на учениците от начален етап „Моето училище празнува“ в стаята на подготвителна група от 11:30.
  • Волейболна среща във физкултурния салон с танцова програма на мажоретния състав при училището — в 11:30.
  • Прожекция на филма „Училището… нашето…“ на XIIа клас, випуск 2016 г. в учителската стая от 12:00 ч.