Седмица на правата на децата 16-20 ноември 2015 г.

Съветът на децата с подкрепата на Държавната агенция за закрила на детето в дните от 16 до 20 ноември отбелязва като инициатива, посветена на 26-годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на децата.
Анкета на ДАЗД за детското мнение по проект за нова Стратегия за правата на децата

ЦВЕТЪТ НА НАДЕЖДАТА
Днес е твърде сив света,
твърде скучен и строг,
безразличен и студен,
а за някой – жесток.
Ала имам аз чудесен план –
много лесен, много прост,
можем даже само аз и ти
пак да върнем на света усмивката.
Да разбъркаме в едно
всичките цветове,
и така да оцветим
прашните градове.
Махай сивото и черното,
спри за миг, вдигни очи –
ето, помниш ли – забравил си –
там са цветовете на надеждата.
ПРИПЕВ:
Дъгата виж – превръща се във дъжд,
литват капчици безброй във шарен порой.
И всяка от тях, докоснеш ли веднъж,
ражда хиляди дъги, във които пак блести надеждата.
Много лесно е това,
може всеки от нас
сам със своите ръце
да покрие с дъга
всички уморени улици,
всички къщи и стени –
отиди и изрисувай ги
само с цветовете на мечтите си.
ПРИПЕВ:
Дъгата виж – превръща се във дъжд,
литват капчици безброй във шарен порой.
И всяка от тях, докоснеш ли веднъж,
ражда хиляди дъги, във които пак блести надеждата.

Детска планета

Искам да съм някой ден
фея или супергерой.
Всички хора по света,
искам да превърна във деца.
И повярвай ми, че съвсем сами
този свят ще променим.

Припев:
Ще бъде детска планета –
без глад и страх и война!
Ще бъде детска планета –
нашата земя!
Ще бъде детска планета –
надежда, мир, светлина!
Ще бъде детска планета –
най- красивата мечта!

2.Не е само сън това,
Не е малко приказка една.
Но повярвай, че съвсем сами
този свят ще променим.

Припев:
Ще бъде детска планета –
без глад и страх и война!
Ще бъде детска планета –
нашата земя!
Ще бъде детска планета –
надежда, мир, светлина!
Ще бъде детска планета –
най- красивата мечта!
. . . . .
Детска планета…
Детска планета – нашата земя…
Ще бъде детска планета –
най-красивата мечта.