За кандидатстването в Тревненската гимназия след седми клас

СОУ „П. Р. Славейков“, Трявна

sou_emblema

ПРИЕМ
за учебната 2015-2016 г.

след завършен VII клас в паралелка
Профил „Природоматематически – Информационни технологии“
с интензивно изучаване на английски език

Профилиращи предмети:

Информационни технологии
Английски език
Български език и литература

Формиране на бал – сбор от:
• оценката от теста по български език и лите¬ратура;
• утроената оценка от теста по математика;
• оценката по математика от удостове¬ре¬ни¬ето за завършен седми клас;
• оценката по български език и литература от удостове¬ре¬ни¬ето за завършен седми клас.

Дейности Срок
Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити. 10.06.-14.07. 2015 г.
Подаване на документи за участие в приема – първи етап. 16.-19.06. 2015 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. до 25.06.2015 г.
Записване на приетите ученици или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране: 26.-30.06.2015 г. вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 06-08.07. 2015 г. вкл.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 10.-14.07. 2015 г. вкл.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 17.-20.07. 2015 г. вкл.

Класация на училищата в Габровска област от матурите — в снимки

Данните са от сайта на МОН, страницата е посетена на 11.06.2015 г.

himiya

gab_isto

gab_bel

gab_bio

gab_fizika

gab_ae

gab_mat

gab_filo

gab_geo