Слова.бг

Заслужава ли да заеме своето достойно място в съвременния свят огромното словесно наследство, сътворено от хилядолетната българска литературна и духовна традиция?
Според създателите на сайта http://www.slova.bg – първият и единствен напълно безплатен сайт за професионални звукозаписи и рецитаторски изпълнения на българско художествено слово, не само е необходимо да съществува такъв дългосрочен проект, но и да се популяризира използването му в училищата, където учат българи.

Инвестиран е технически, финансов и експертен ресурс в обезпечаване на звукозаписите, за създаване на масив от интерпретации на художествено слово в стихове и проза, достатъчен за развитието на уеб-сайт, който да постави основата на една динамично надграждана аудио визуална платформа.
Работи се активно с изявени български творци в различни сфери на изкуството и знанието, с отговорните български Медии, а също така и с експерти от различни професионални гилдии, които безвъзмездно даряват за каузата на http://www.slova.bg своите усилия, енергия, експертни умения и опит, време, и труд.

Сайтът http://www.slova.bg си поставя цели от насъщна значимост за дневния ред на съвременното българско общество, а именно:
Има още

Заедно срещу агресията и тормоза

Pink Shirt Day
„Ден на розовата фланелка“
25.02.2015 г.
11004834_10203848611395696_1522241137_n
11026442_10203848628516124_127863418_n

В радиопредаване, посветено на борбата срещу насилието и страха, беше разказано как е взето решение последната сряда на месец февруари да се носят розови лентички, розови фланелки, да се пишат послания за преодоляване на този сериозен проблем не само в училище.
Тъжната история на Лора Граймс, която е самоубива на 14 години, след като е била системно малтретирана от съучениците си беше представена и с нейното предсмъртно писмо:

Аз съм човекът – от твоето поколение.
Аз съм човекът, когото тормозеше като малък.
Аз съм човекът, който ти изглеждаше жалък.
Аз съм човекът, който те отвращаваше.
Аз съм човекът, на когото се подиграваше.
Аз съм човекът, който седеше самотен.
Аз съм човекът, който върви към дома неохотно.
Аз съм човекът, когото плашеше до смърт всеки ден.
Аз съм човекът, който стоеше безмълвен, смутен.
Аз съм човекът, който носи болка в очите си.
Аз съм човекът, който винаги крие сълзите си.
Аз съм човекът, който живя в страх и насилие толкова време.
Аз съм човекът, разрушен от това бреме.
Аз съм човекът, който се давеше в презрение.
Аз съм човекът, който проклинаше свойто рождение.
Аз съм човекът, когото мачкаше за забавление.
Аз съм човекът – от твоето поколение.
Аз съм човекът, чието име не знаеш.
Аз съм човекът, за когото нехаеш.
Ти мислиш, че е готино да си свиреп,
но и аз съм Човек – като теб.

Това момиче е погубило живота си, заради хора, които се радват на чуждото нещастие и болка. Болка, която остава неизлечима. И точно хората, които са тормозели своите връстници, са карали Лора да „проклина“ рождението си и да носи болката в очите си; да крие сълзите си.

ОСМИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
ФАКУЛТЕТ “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ –
СЕКЦИЯ “ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ”

ОРГАНИЗИРАТ
ОСМИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
за ученици от XI и XII клас

Целта на турнира е да популяризира специалностите от факултет „Математика и информатика” на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и да помогне на учениците в подготовката им за олимпиади, зрелостни и кандидатстудентски изпити.
Турнирът ще се проведе на 08.03.2015 г. в учебен корпус 3 на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.
В турнира могат да участват ученици от XI и XII клас.
Темата  е  във  формата  на  държавен  зрелостен  изпит  по  математика  с  една  допълнителна  задача.
Примерни  теми  и  темите  от  предходните  турнири  са  публикувани  в  сайта  на  ВТУ „Св.  св.  Кирил  и  Методий”:
http://www.uni-vt.bg  или на адрес http://www.math-vt.com. Журито е съставено от изтъкнати дългогодишни преподаватели по
математика във Великотърновския университет.
Желаещите  да  участват  в  турнира  се  регистрират online  на  адрес  http://www.math-vt.com  или  на e-mail:
mat_turnir@uni-vt.bg,  като  посочват:  трите  имена  на  участника,  населено  място,  училище,  клас,  адрес  за кореспонденция, e-mail, телефон и име и фамилия на преподавателя по математика.

ЗА УЧАСТИЕ В ТУРНИРА НЕ СЕ ЗАПЛАЩА ТАКСА.
КРАЕН СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: 05.03.2015 Г.

Участниците  трябва  да  се  явят  в 8:00  ч.  на 08.03.2015  г.  в  учебен  корпус 3  на  ВТУ „Св.  св.  Кирил  и Методий”,  гр.  Велико  Търново,  ул. „Арх.  Георги  Козаров”  №3 (намира  се  в  съседство  на  ПГЕ „А.  С. Попов”). Участниците влизат в сградата с документ за самоличност. Време за работа 5 часа: от 9:00 ч. до 14:00 ч.
Състезанието е анонимно. Състезателите получават хартия за писане. Те могат да ползват син химикал, черен молив,  а  при  желание  и  инструменти  за  чертане,  но  нямат  право  да  ползват  никаква  справочна  литература  или
технически средства. На състезателите се предоставя справочен списък с основните формули.
Частта с формат на държавен зрелостен изпит се оценява максимално за 100 точки, а допълнителната задача – максимално за 20 точки.
Журито определя наградите сред събралите най-много точки. То присъжда и награда за най-добро решение на допълнителната задача.
За  участващите  дванадесетокласници  резултатите  от  турнира  са  валидни  за  кандидатстване  в специалностите  Информатика,  Компютърни  науки,  Математика  и  информатика  и  Приложна  математика съгласно  чл. 20,  ал. 6  от  Правилника  за  прием  на  студенти  във  Великотърновския  университет „Св.  св.  Кирил  и Методий” за учебната 2015/2016 година. За целта получените точки се преобразуват в оценка по шестобалната система съгласно своевременно оповестена от Журито таблица за съответствие. В таблицата за съответствие долната граница за оценка Отличен (6.00) не може да бъде по-висока от 100 точки.
Резултатите от турнира ще бъдат публикувани в интернет. Награждаването на победителите ще се извърши по училища.

Телефони за връзка:
Факултет “Математика и информатика”: 062/ 600 461, 0884679496
Организационен комитет: 0887726163; 0887718784.