Представление по проекта „Диалог между нас, Европа за всички“

Сряда, 2 юли 2014 г., от 19 часа
в мултифункционална зала „Дръзновение“
при читалище „Пенчо Славейков“

Представление
на участниците
в проекта по Програма „Коменски“, „Диалог между нас, Европа за всички“
Dialogue between us, Europe for everyone
Трявна — Бирмингам
Tryavna — Birmingham

Live performance

Вход: Свободен
performance_02_07_2014