Сръчни творения на малки сръчковци

P1010852

P1010855

P1010853

P1010854

Таблото и експонатите от изложбата са изработени от учениците от клуб „Сръчности“ по проект „УСПЕХ“ с ръководител Гергана Ганчева при СОУ „П. Р. Славейков“ през учебната 2013/2014 г.

2 3 4

Снимки: Юлия Заркова

Пролетно вълшебство (поезия)

P1010538
Ученическо творчество

Пролетта и вълшебното преспапие
Дойде пролетта, напече слънцето, весело зачуруликаха птичките, всички деца се радваха и играеха, само Петко се мръщеше. А като го попитаха, защо се мръщи, той казваше, че не харесва пролетта и че тя не носи никаква веселба. Тогава го чу пролетта и се разсърди, в този момент Петко си намери едно преспапие, заклатушка го и стана зима. На Петко не му беше забавно сам навън, защото всички бяха на топло вкъщи, само Петко стоеше и мръзнеше.
Така той разбра, че не се бърка какъв е сезонът или къде си, а дали си сам, или с приятели.
Преслава Дончева, IVа

Пролет
Цъфнаха кокичета,
усмихнаха се момичета.
Цъфнал е кукуряка,
цъфна и храсталака.

Щом щъркелът е тук,
идва пролетният звук.
Лястовичките са тук,
и идва пролетният дух.
Виктория Младенова Черкезова, IVа

Пролет
Пролетта дойде
в нашето селце.
Клонките окичи,
чу се песента на птиче.

Щурчетата се събраха
под дядовата стряха,
песен запяха
и се веселяха.

Слънцето изгря
над нашата гора,
а сребърна луна
появи се през нощта.
Даря Денева, IVа

Весела пролет
Зима не дойде, но пролетта пристигна
и на слънцето намигна.
То по-силно засия,
разцъфтяха няколко цветя.
Първото кокиче поникна
и кукувицата се провикна.

Дървета клоните превиха
и с розов цвят се премениха.

Поточето запя бъбриво
и всичко стана по-красиво.
Златомир, IVа

Пролет
Пролет е, радват се всички –
отново са тук прелетните птички.
Слънцето засмяно весело намига,
а в небето пее ли, пее чучулига.

Свършиха вече зимните хали
събуждат се пак
цветята заспали
под дълбокия сняг.

Щъркелът тука е вече,
идва от много далече.
Минзухари цъфнаха из полята,
радват се децата.

А хората трудолюбиви
работят по поля и ниви.
Пролетта обичат всички –
хора, птички и тревички.
Иван Ненов, IVа

001

darja

003

zlatomir

004

4

[Компютърен набор на текстовете и последна редакция: Анна Войнова, 11а.]

1 юни 2014

Честит празник, малки, големи, пораснали и още по-пораснали деца!

Пожелания от шестокласници, изработили в часовете по ЗИП ИТ своите презентации.
Група: 6б;
Преподавател: Галя Василева;
Класен ръководител: Венета Ангелова