Състезание по информационни технологии на Великотърновския университет

За четвърта година Великотърновският университет организира състезание по информационни технологии, с което ще се даде шанс на ученици от цялата страна да покажат на какво са способни и да получат адекватна оценка на своите знания. Състезанието ще се проведе на 29 март 2014 година. В него може да участват ученици от 8 до 12 /13 клас в категория: „Интернет приложения“. Желаещите могат да се запознаят с условията за участие и регламента на сайта на състезанието http://it-vt.eu .

Организационен комитет на състезанието,
Факултет „Математика и Информатика“
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Изисквания за участие

Проектът е компютърно приложение, което представлява самостоятелен продукт, отговарящ на критерии, посочени в настоящия регламент.
В разработката на проекта могат да участват до двама ученика. Всеки участник може да участва само в един проект.
За участие в състезанието всеки ученик трябва да има валиден електронен адрес и персонална регистрация на сайта на състезанието с адрес http://it-vt.eu. Регистрацията трябва да бъде на български език и да включва актуални данни за ученика (трите имена, училище, клас, град).
Регистрацията на проект задължително е на български език и включва: име на проекта, ръководител на проекта, описание, направление, в което участва, използвани библиотеки, използвани технологии, а при екипна работа се посочва хранилището и потребител и парола за достъп, както и разпределението на задачите за всеки от екипа. Анотацията включва анализ на потребностите, цел, потребители, съществуващи решения и план за реализация.
За участие в състезанието се допускат само проекти, които не са печелили призови места на национални олимпиади или състезания.

Критерии за оценяване на Интернет приложения
Критериите са два типа – основни и допълнителни. Основните критерии носят до 100 точки, а допълнителните до 80. Допълнителните критерии са завишени и отговарят на изисквания, които се прилагат при професионалното разработване на проекти.

Основни критерии(100):

Самостоятелно интернет приложение 5
Функционалност и логическа завършеност 5
Удобен интерфейс 5
Качество на технологичното решение 15
Яснота при използване 5
Цитирани източници 5
Представяне и защита на проекта 20
Управление на изключения и грешки 10
Използване на клиентски скриптове 10
Сигурност и защита 10
Използване на стриктни стандарти за писане на код 10

Допълнителни критерии(80):

Използване на фреймуърк 12
Design Patterns 10
UML, DB Relationships диаграми 8
Оптимизация чрез профилинг. Кеширане 4
Мултиезичност 6
Проектиране, API спецификация (phpDocumentor) 6
Version Control System 4
Използване на Dependency Injection 5
Responsive Design 5
REST 10
Използване на NoSQL 10