14 февруари 2014

Презентациите са изработени в часовете за профилирана подготовка по информационни технологии от единайсетокласници през първия учебен срок на 2013/2014 г.
Класен ръководител: Миглена Досева.

11