Обучение на педагозите от СОУ

На 20 февруари 2014 г. от 13.30 ч. в учителската стая се проведе обучение на педагозите от СОУ „П. Р. Славейков“, Трявна.
Лектор: Офелия Иванова, РААБЕ ООД.
Тема: Диагностициране на индивидуалните особености на учениците. Стилове на учене и познание.
Материали от обучението:
Модели на човешката природа
Учене и памет
Мотивите на действията
Стресът как да се спасим от него
Препоръчани заглавия:
Джон Кехоу, „Подсъзнанието може всичко“, 1997 г.
Забраненото образование (2012)

14 февруари 2014

Презентациите са изработени в часовете за профилирана подготовка по информационни технологии от единайсетокласници през първия учебен срок на 2013/2014 г.
Класен ръководител: Миглена Досева.

11