Последна седмица за учебната 2012/2013 година

  • На 25.06.2013 г. приключва изпитването, а с него — оформянето на срочните и годишните оценки за учениците от VIII, IX, X и XI класове.
  • На същата дата, вторник, от 14 часа в учителската стая ще се връчват дипломите на випуск’2013.
  • На 27.06.2013, четвъртък, от 10 часа в кабинета по английски език (3) ще се проведе тържественото заключително занятие на 8а клас. Учениците от паралелката с интензивно изучаване на английски език са подготвили съвременна драматизация на популярна приказка в английски и български вариант.