Комисията за прием на документи за кандидатстване след седми клас започва работа

СОУ „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ“, ТРЯВНА, напомня, че от понеделник, 17.06.2013 г., започва работата си Комисията за прием на документи за учениците, кандидатстващи след завършен седми клас с приемни изпити в държавни и общински училища за учебната 2013/2014 година.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА:
ПОНЕДЕЛНИК-ПЕТЪК от 8:00 до 18:00 часа

Място: на първия етаж в сградата на СОУ „П. Р. Славейков“, Трявна

Като училище-гнездо, Комисията приема документи на учениците от област Габрово, желаещи да продължат образованието си в държавните и общински училища на областта.
На официалната интернет-страница на СОУ „П. Р. Славейков“ са поместени заповедта на Директора на СОУ и графикът за дейностите на комисията.

График

за дейностите на училищната комисия по приемане на ученици в държавни и общински училища след завършен VІІ клас, съгласно Наредба №11 от 28.03.2005 г.

Вид дейност Срок
1 Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити от 10 юни до 12 юли
2 Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №11 от 28.03.2005 г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема 17-21 юни
3 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 26 юни
4 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране  27 юни – 01 юли
5 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 04 юли
6 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 05-08 юли
7 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране до 10 юли
8 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 11-12 юли
9 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране до 15 юли
10 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 16-17 юли
11 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 22 юли
12 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване до 26 юли