Последна седмица за учебната 2012/2013 година

  • На 25.06.2013 г. приключва изпитването, а с него — оформянето на срочните и годишните оценки за учениците от VIII, IX, X и XI класове.
  • На същата дата, вторник, от 14 часа в учителската стая ще се връчват дипломите на випуск’2013.
  • На 27.06.2013, четвъртък, от 10 часа в кабинета по английски език (3) ще се проведе тържественото заключително занятие на 8а клас. Учениците от паралелката с интензивно изучаване на английски език са подготвили съвременна драматизация на популярна приказка в английски и български вариант.

Спортни срещи с възпитаници на ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново

В петък, 21 юни 2013 г. във физкултурния салон на СОУ „П. Р. Славейков“, Трявна, се проведоха спортни надпревари между волейболистите и баскетболистите на нашето училище и техните връстници от Велико Търново.
DSCF1061
DSCF1061
DSCF1056

DSCF1057
DSCF1057
DSCF1059
DSCF1060
DSCF1061
DSCF1061
DSCF1061
DSCF1061
DSCF1061
DSCF1061
DSCF1061
DSCF1061
DSCF1061
DSCF1061
DSCF1061

Участия на възпитаници от Славейковото училище в извънкласни мероприятия през учебната 2012/2013 година

Откъс от презентация за приключването на учебната 2012/2013 година
Slide25

Slide26

Slide27

Slide28

Slide30

Slide31

Slide32

Slide33

Slide34

Slide36

Slide37

Slide38

Slide39

Slide40

Slide41

Slide42

Slide43

Slide44

Slide45

Slide46

Slide47

Slide48

Slide49

Slide50

Slide51

Slide52

Презентацията е подготвена от: Галя Василева, Илияна Йонкова.

Комисията за прием на документи за кандидатстване след седми клас започва работа

СОУ „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ“, ТРЯВНА, напомня, че от понеделник, 17.06.2013 г., започва работата си Комисията за прием на документи за учениците, кандидатстващи след завършен седми клас с приемни изпити в държавни и общински училища за учебната 2013/2014 година.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА:
ПОНЕДЕЛНИК-ПЕТЪК от 8:00 до 18:00 часа

Място: на първия етаж в сградата на СОУ „П. Р. Славейков“, Трявна

Като училище-гнездо, Комисията приема документи на учениците от област Габрово, желаещи да продължат образованието си в държавните и общински училища на областта.
На официалната интернет-страница на СОУ „П. Р. Славейков“ са поместени заповедта на Директора на СОУ и графикът за дейностите на комисията.

График

за дейностите на училищната комисия по приемане на ученици в държавни и общински училища след завършен VІІ клас, съгласно Наредба №11 от 28.03.2005 г.

Вид дейност Срок
1 Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити от 10 юни до 12 юли
2 Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №11 от 28.03.2005 г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема 17-21 юни
3 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 26 юни
4 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране  27 юни – 01 юли
5 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 04 юли
6 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 05-08 юли
7 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране до 10 юли
8 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 11-12 юли
9 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране до 15 юли
10 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 16-17 юли
11 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 22 юли
12 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване до 26 юли

Випуск’2013 — 100% успешни резултати от матурите!

От 29 зрелостници, завършващи средното си образование през настоящата учебна година, 29 са положили успешно изпита по БЕЛ и зрелостния изпит по избор.
Браво, момичета и момчета!
На преподавателите, които ви подготвиха и се вълнуваха до последния момент с вас — благодарности за грижите, за положения труд, за всеотдайността, с която се раздаваха и през тази година, благодарност и преклон.

На добър час, възпитаници на Славейковото училище в Трявна!
Късмет и отлични оценки в житейските уроци, които ви предстоят!

2 юни — ден на Ботев и загиналите за свободата на България

Христо Ботев
1848-1876
„Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и за благото на цялото човечество.“

Компютърна презентация с материали от интернет.