Мотивацията в работата на учителя

От 22 до 24 март 2013 година във Варна се проведе ЧЕТВЪРТА ПРОЛЕТНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Мотивацията в работата на учителя“, организирана от Център за обучение, консултации и тренинг ZSконсулт, със съдействието на Дружеството на психолозите в България и РИО на МОМН – Варна, под патронажа на Областния управител на Варненска област. На конференцията с доклад на тема „Един ефективен подход за мотивиране на учениците за учебен труд“ участва Виолета Тачева, преподавател по физика в СОУ „П. Р. Славейков“. Под мотото „Задачата на учителя е да отваря вратите, а не да пробутва през тях учениците“ г-жа Тачева представи подхода „Връстници обучават връстници“ като иновативна педагогическа практика, която прилага в своята работа.
Предстои издаване на сборник с докладите от конференцията.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA