Обучение на педагозите от СОУ Трявна

present_klasna_staja_22_03_2013

На 22.03.2013 г. от 13.40 в учителската стая на СОУ „П. Р. Славейков“ се проведе обучение с представяне на интерактивните технически средства в класната стая.
Гл. ас. инж. Ваня Стойкова от катедра ЕЕА и ХТ на факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, при Тракийски университет – Стара Загора, съвместно с гл. ас. Анелия Иванова от Русенски университет запознаха колегията с новите интерактивни устройства и методиката на подготовката и на изнасянето на интерактивен урок.
Презентацията обхваща статистика на разнообразните електронни пособия, които притежават децата, използваните традиционни средства за онагледяване и съпоставката им с тяхната ефективност.
Разглеждат се моделите интерактивни дъски. Обзорът в презентацията не пропуска съвременните технически средства за обучение в интерактивната класна стая – интерактивни маси, web камери и пълно видео и аудио оборудване, видеоконферентни системи и др., заедно с техните аксесоари (допълнителни устройства) и особеностите на ползването им.
Направен е сравнителен анализ на някои модели интерактивни дъски, използвани у нас.
В равносметка на постигнатото с внедряването на различните видове интерактивни дъски при обучението на студенти във факултета „Техника и технологии“ в Ямбол, по различни дисциплини, гл. ас. Стойкова демонстрира примери от работата си.
Заключителната част на презентацията разглежда най-съвременните похвати за използване на интерактивни дъски през „Облак“, т.нар. Cloud computing. Облачната технология като собствена услуга при поискване, с неограничен мрежов достъп, споделен и наличен ресурс, светкавична еластичност и заплащане само на използваният ресурс, се разглежда и с използване на последните модели интерактивни дъски eBeam Meeting Sharing, eBeam connect, Prezi.

inter22

cloud

cloud2

Някои полезни връзки:


http://www.einstruction.com/products/insight-360-formative-instruction-system
http://www.e-beam.com/products/add-ons/capture-pack.html

http://prezi.com/zxun6sih4opn/presentation/