Връзка

Сайт в процес на разработка от осмокласници в час по ИТ.
Предлагаме Ви пет въпроса, за да проучим Вашите предпочитания за бижутата.

Публикацията е създадена на 30.04.2013 г. по изпратено домашно.

8

Пролетни картички за целия свят

Презентации на шестокласници, съдържащи анимирани честитки за Пролетта

Изтегляне на една обща презентация с анимирани слайдове на отделните ученици: от тази връзка.
Версия 2010

Необходимо е да изтеглите файловете и да ги прегледате в режим „Слайд-шоу“ с презeнтационна програма PowerPoint. Версии: 2003 или 2007 (2010).

6b-8-prolet
Версия за PowerPoint 2003: 6b-8-prolet

6б-14-пролет
Версия за PowerPoint 2003: 6b-14-prolet

6b-2-reolet
Версия за PowerPoint 2003: 6b-2-prolet

6а-14-prolet-miodrag
Версия за PowerPoint 2003: 6d0b0-14-prolet-miodrag

6a-9-proekt-ivan kushev
Версия за PowerPoint 2003: 6a-9-proekt-ivan-kushev

6a-2-prolet-bobbi-
Версия за PowerPoint 2003: 6a-2-prolet-bobbi

6a-21-spring – stephanie
Версия за PowerPoint 2003:

6a -20- prolet
Версия за PowerPoint 2003: 6a-20-prolet

6a-6-prolet-Desislava
Версия за PowerPoint 2003: 6a-6-prolet-desislava
Преглед в браузър: от тази връзка.

6a-7-prolet
Версия за PowerPoint 2003: 6a-7-prolet

6a-13-prolet-Mariq
Версия за PowerPoint 2003: 6a-13-prolet-mariq

6а-12-prolet
Версия за PowerPoint 2003: 6d0b0-12-prolet

6a-24-profect-Canko
Версия за PowerPoint 2003: 6a-24-project-canko

6a-10-prolet

6