Първо занятие на РАБОТИЛНИЦА ЗА РОДИТЕЛИ

Първото занятие на РАБОТИЛНИЦА ЗА РОДИТЕЛИ се проведе на 09.03.2013 г. от 13.00 ч. в музейната зала на СОУ „П. Р. Славейков“.
Тема: „Превенция на наркотичните зависимости“
Модератор на занятието:г-жа Габриела Йосифова от Областен съвет по накротични вещества, Габрово.
Действащи лица: обучени по проект „Живей в реалността“ ученици от 10 клас.

Индивидуални покани да присъстват получиха родители на ученици от 7 клас, заявили желанието си в проведена предварителна анкета.

VLUU L100, M100  / Samsung L100, M100

VLUU L100, M100  / Samsung L100, M100

VLUU L100, M100  / Samsung L100, M100

VLUU L100, M100  / Samsung L100, M100

7

VLUU L100, M100  / Samsung L100, M100

Материалите от обучението: брошури, филми, снимки и др. се намират на училищния файлов сървър като публичен споделен ресурс:
\\FILESERVER\public\rabotni_arhivi\VT\Rabotilniz_roditeli_1

Ето разказ на десетокласник, изпълнявал ролята на обучаващ:

В един хубав съботен ден аз и моят съученик от 10а клас, Кирил Петров, трябваше за отидем до училище. Задачата на събирането беше организирано обучение за родители. Във връзка с проект „Живей в реалността“ ние двамата миналата година преминахме това обучение, свързано с различните видове наркотици и последствията, до които води употребата им. Всички ученици от СИП „Дебати“ през учебната 2011-2012 г. бяхме включени в проект „Живей в реалността“ и можем компетентно да обучаваме свои връстници, ученици и родители. Ние го правим. Сега сме много добре запознати с последиците от употребата на наркотични вещества и г-жа Тачева ни повика в съботния ден, защото трябваше на свой ред да обучаваме родителите на седмокласниците.
Занятието беше организирано, защото ще е много добре родителите на по-малките деца да са наясно с опасностите при употреба на наркотиците. Надявам се, че постигнахме целта си.

Николай Неделчев, 10а клас.

10