Отчет за състоянието на блога през 2012 година

Annual Report – за съжаление, общият преглед е на английски, но се надявам, че показаните числови данни са разбираеми:

Иновативни практики в управлението
представен от wordpress.com

Блогът все още не е навършил цяла година в Паяжината на световната мрежа.
Повече и по-съдържателни да са публикациите през Новата 2013 година!
На всички участници в създаването на статии, фотоси, галерии, учебни материали, на учителите, учениците и интересуващите се от живота на Славейковото училище в Трявна – пожелания за ползотворна работа и приятни занимания!
Бъдете здрави и усмихнати!