Област Габрово – първа в конкурса за иновативни практики в управлението на училището

Финалът на Националния конкурс „Иновативни практики в управлението на училището“ беше в град Пловдив.

Едногодишният конкурс, организиран от НИОКСО по Национална програма „Квалификация“, е свързан с принципите на управлението на образователния процес в училище. Счита се, че това е водеща тенденция в иновациите, реализирани в образователната сфера. Има още

Заключителен етап на конкурса за иновативни практики в управлението на училището

Резултати от първи етап:

Номинации за представяне на заключителния етап:
На финала ще се състезават 10 отбора, работили и в четирите тематични области:
– екип от област Смолян – „Иновативни подходи в управлението за повишаване качеството на обучението по роден език“;
– екипи от областите Пазарджик, Габрово, Варна, София-област – „Управление и развитие на нови творчески практики при използване на ИКТ в учебната дейност“;
– екипи от области Търговище, Монтана и Русе – „Иновативни подходи в управлението за взаимодействие със заинтересовани страни“;
– екипи от области Пловдив и Добрич – „Иновативни подходи в управлението за развитие на граждански и социални компетентности у учениците“.

За събитието:
Милена Дамянова открива финалния кръг на „Иновативни практики в управление на училището“

Съобщение на сайта на МОМН

Съобщение на БТА

Мениджмънт : Финален кръг на Националния конкурс „Иновативни практики в управление на училището“

Мениджмънт : Резултати от първи етап на конкурса „Иновативни практики в управлението“

Предварителни резултати от математическия турнир „Черноризец Храбър“

Предварителни резултати от математическия турнир „Черноризец Храбър“ за участниците от Габровска област
01.11.2012
Още тази нощ са публикувани списъците с постиженията на състезателите от втори до дванайсти клас, които решаваха задачите на турнира:
Адрес: http://smb-gabrovo.hit.bg/files/2012-11-02-CH.htm
Верните отговори могат да се проверят на официалния сайт на състезанието за цялата страна: http://www.math.bas.bg/ch/

[Последно обновяване на информацията в тази страница е направено на 02.11.2012 г. в 07:30.]