Откриване на новата учебна година

Кога: 17 септември 2012 г., понеделник, в 9.00 часа.

Къде: В двора на СОУ „П. Р. Славейков“.

Учениците да бъдат в двора на училището в 8.50 за строяване по паралелки.