Класиране от Първото национално състезание за основни компетентности по немски език и природни науки

Протокол от Първото национално състезание за основни компетентности по немски език и природни науки
16-17.06.2012 г., гр. Трявна

Най-добре представили се отбори

  • НЕМСКИ ЕЗИК / БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
   • І място – област Благоевград
Име, презиме и фамилия Клас Училище
Симеон Иванов Кайнакчиев Х ЕГ „Акад. Л. Стоянов”
Елена Иванова Султова Х ЕГ „Акад. Л. Стоянов”
Христо Христов Веселински Х ЕГ „Акад. Л. Стоянов”
   • Поощрение – област Шумен
Име, презиме и фамилия Клас Училище
Йоанна Тодорова Чолакова Х ГПЧЕ „Н. Й. Вапцаров”
Лия Георгиева Велкова Х ГПЧЕ „Н. Й. Вапцаров”
Стефани Георгиева Андреева Х ГПЧЕ „Н. Й. Вапцаров”
  • НЕМСКИ ЕЗИК / ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
   • І място – област Пловдив
Име, презиме и фамилия Клас Училище
Димитър Здравков Киров Х ЕГ „Пловдив”
Росен Георгиев Витанов ІХ ЕГ „Пловдив”
Хатидже Реджеб Осман Х ЕГ „Пловдив”
   • Поощрение – област Плевен
Име, презиме и фамилия Клас Училище
Асен Стефанов Вълев ІХ ГПЧЕ
Диана Валериева Кулева ІХ ГПЧЕ
Димитър Христов Иванов ІХ ГПЧЕ
  • НЕМСКИ ЕЗИК / ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
   • І място – област София-град
Име, презиме и фамилия Клас Училище
Александра Стефанова Йорданова Х 73. СОУ „Вл. Граматик”
Стеа-Мария Стойчева Митева ІХ 91. НЕГ „Проф. К. Гълъбов”
Катерина Георгиева Генчева Х 73. СОУ „Вл. Граматик”
   • Поощрение – област Сливен
Име, презиме и фамилия Клас Училище
Вирджиния Ванева Стефанова ІХ ГПЗЕ „Захарий Стоянов”
Георги Георгиев Русков ІХ ГПЗЕ „Захарий Стоянов”
Добромир Иванов Палушев ІХ ГПЗЕ „Захарий Стоянов”

Протоколът на МОМН е на адрес:

Click to access 2012-nemski-prirodni-nauki.pdf

[Последни промени на 06.07.2012 г. в 11:06.]