Записване на кандидатстващите след седми клас

След обявяването на резултатите от първо класиране от днес е възможно записване на завършилите седми клас ученици в новите училища и паралелки, където е удовлетворено някое от желанията им.

Проверката на резултатите всеки ученик може да извърши и от сайта на МОМН на адрес:
http://7klas.mon.bg/rezultati.php
при въвеждане на входящ №, ЕГН и код за контролна проверка от картинка.

Уважаеми кандидати, не забравяйте, че сроковете за записване са кратки.
Желаем ви сполучливо и безпроблемно записване!