Записване на кандидатстващите след седми клас

След обявяването на резултатите от първо класиране от днес е възможно записване на завършилите седми клас ученици в новите училища и паралелки, където е удовлетворено някое от желанията им.

Проверката на резултатите всеки ученик може да извърши и от сайта на МОМН на адрес:
http://7klas.mon.bg/rezultati.php
при въвеждане на входящ №, ЕГН и код за контролна проверка от картинка.

Уважаеми кандидати, не забравяйте, че сроковете за записване са кратки.
Желаем ви сполучливо и безпроблемно записване!

Национално външно оценяване по английски език, 20.06.2012

Писмените материали от националното външно оценяване по чужд език за профилирани и професионални паралелки в осми клас с интензивно изучаване на английски, немски, френски, руски, испански и италиански език са публикувани в таблица на сайта на МОМН:
http://mon.bg/top_menu/general/assessment/8kl_languages/index.html

За учениците, които са се явили на изпита по английски език, файлът е достъпен и тук:
2012-profilirani-eng
На последната страница във файла се намира ключ с верните отговори.

За тази учебна година в теста липсват трансформиращи задачи.
Общият брой на точките е 80, като по една точка се дава за верен отговор на всеки от първите 60 въпроса, а максималният брой точки за писменото изразяване със свободен текст по поставен въпрос е 20 точки.
Скалата за оценяване отново е познатата:
50% от максималния възможен брой точки (40) е за тройка.
Точките се приравняват към оценка по формулата: (брой получени точки х 6)/(максималния брой точки).
Окончателната оценка с точност до 1,00 се вписва като текуща оценка в дневника на класа и няма по-голяма тежест от останалите текущи оценки при оформяне на срочната и на годишната оценка на учениците.

Национално състезание за основни компетентности по природни науки на немски език – 16.06.2012

Албум от 16.06.2012 – първи етап на Националното състезание за основни компетентности по природни науки на немски език, Трявна:

https://plus.google.com/u/0/photos/100234671602247423045/albums/5755359254379441377?tab=mq

Посока – електронно училище

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОРИ „ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИЕТО“

Тематична област: Управление за развитие на нови творчески практики при използване на ИКТ в учебната дейност

Тема: Посока – електронно училище

Изтегляне на архивиран документ на MS Word с теоретичната обосновка на системата за информация.

ноември 2011 – ноември 2012 г.

Основна цел:

Чрез реализация на концепцията за електронно училище да се създадат условия за развитие на интелектуалния и личностен потенциал на учениците, да се формират у тях дигитални и социални умения и компетенции, както и мотивация за учебен труд и да се спомогне за приобщаването им към процеса на управление на училището.

Начална страница за връзка към сайтовете на училищата-участници.

Национално състезание за основни компетентности по природни науки на немски език – 17.06.2012

Протокол на най-добре представилите се отбори – от сайта на МОМН.

Файл за изтегляне – pdf-файл, 53 КВ.

Подробен списък – в тази публикация.

Презентации на отборите – от 9.00 в мултифункционална зала „Дръзновение“ при читалище „Пенчо Славейков – 1871“.
В тази публикация са споделени файловете с презентациите на немски език, изработени и използвани от участниците на 17.06.2012 г.

Снимки от събитието има в албума на СОУ.

Отбори-участници по области:

  • Благоевград

virchow

  • Бургас

GLAUBER

  • Варна

biologie_varna
chemie_varna

  • Кърджали
  • Ловеч

Kepler MS 2010
Kepler MS 2003

  • Пазарджик

Presentation16

  • Плевен

1
15 -Friedrich August Kekule

  • Пловдив

17
14- Fritz Haber

  • Разград

3. Theodor Schwann
Hermann Emil Fischer

  • Сливен

20. Georg Ohm – Sliven

  • Смолян

Wilhelm Conrad Röntgen prezentaciq
Втори!

  • София-град

N-4.2Leistungen von Friedrich Wöhler
Hermannn von Heltholtz
Heinrich Anton de Bary
N-4.1Das Leben von Friedrich Wöhler

 • Шумен

Любителски запис на връчването на сертификатите на участниците при закриването на състезанието на 17.06.2012 г., от 14.30 часа.

Запис на клип от закриването на състезанието.

[Последно обновяване на страницата: 06.07.2012 в 10:14.]

Откриване на националното състезание за основни компетентности по природни науки на немски език – 15.06.2012

Клип с танц на малките участнички в група „Крейзи“ при СОУ „П. Р. Славейков“, записан на откриването на състезанието, 15.06.2012г.
Място: Зала „Дръзновение“ в читалище „Пенчо Славейков – 1971“, Трявна.

Седмични задачи (11-15.06.2012)

 • Понеделник, 11.06.2012 – Получаване писмените работи на зрелостниците от РИО и обявяване на резултатите им на сайта на МОМН.
 • Понеделник, 11.06.2012, 15:00, видеозала – Презентации на участниците от клубове „Улови мига“ по проект „УСПЕХ“.
 • Понеделник – Четвъртък, от 9:00 до 17:00 – Прием на заявления за постъпване в първи клас. Комисията работи в кабинет на първия етаж на училището.
 • Сряда, 13.06.2012, 14:30 – Педагогически съвет за приключване на учебната година в 5-7 клас.
 • Четвъртък, 14.06.2012, 13:35, учителска стая – Заключително мероприятие на СИП „Здравословно хранене“.
 • Петък, 15.06.2012 – Край на учебната година за учениците от 5-7 клас. Начало на работата на Комисията по прием след 7 клас – СОУ „П. Р. Славейков“ е училище-гнездо за община Трявна.
 • Петък – неделя, 15-17.06.2012 – Откриване и провеждане на Първото национално състезание за основни компетентности на немски език и природни науки.
  Регламент на състезанието.
  Файлът с регламента може да се свали и от тук:
  2011_sast_de-prirodni-nauki

Седмични задачи (04.06-08.06.2012)

 • Понеделник, 04.06.2012 – Изнасяне на списъците с резултатите от изпитите по БЕЛ и по математика за седмокласниците от областта – след 17.30 часа.
 • Понеделник – Петък, от 9.00 до 17.00 – Прием на заявления за постъпване в първи клас. Комисията работи в кабинет на първия етаж на училището.
 • Петък, 08.06.2012 – Публичен дебат на тема „Традициите от времето на Славейков са актуални и днес“- начало: 15.00, в в мултифункционална зала „Дръзновение“.
 • Събота, 09.06.2012 – Литературно четене на ученици от Славейковото училище от 11.00 в къща-музей „Петко и Пенчо Славейкови“ – част от програмата на Славейковите празници в града.