Седмични задачи (28.05-01.06.2012)

  • Вторник, 29.05.2012 – Обобщаване на резултатите от учебната работа за начален курс – сведения за успеха, движение на учениците и отсъствия през учебната година.
  • Сряда, 30.05.2012 – Празнична програма на подготвителна група в зала „Дръзновение“.
  • Четвъртък, 31.05.2012 – Тържество на учениците от начален курс и подготвителна група в мултифункционална зала „Дръзновение“.
  • Петък, 01.06.2012 – Обучителен семинар за интерактивните методи – презентация на ас. Анелия Иванова от РУ „Ангел Кънчев“ – начало: 13.30, в учителската стая на СОУ „П. Р. Славейков“.
  • Петък, 01.06.2012 – Честване Деня на детето – участие в общоградските мероприятия.