Националното външно оценяване в 4 клас’2012

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

Материали от сайта на МОМН за проведените изпити в 4 клас:

15.05.2012 „Човекът и обществото“.

14.05.2012 „Човекът и природата“.

10.05.2012 Математика.

09.05.2012 Български език и литература.