Седмичните задачи за 07.05-11.05.2012

  • Радиопредаване по случай Деня на радиото – всяко междучасие поздрави и програма в голямото междучасие на 7.05.2012 по училищната радиоуредба, клуб Радио „Глас“.
  • Сряда, 9.05.2012, 10.00 – Национално външно оценяване по БЕЛ в 4 клас.
  • Сряда, 9.05.2012, 16.00 – участие на ученици и учители в градските тържества за отбелязване на 9 май – Деня на Европа и Деня на победата.
  • Четвъртък, 10.05.2012, 10.00 – Национално външно оценяване в 4 клас по математика.
  • Петък, 11.05.2012, 18.30 – Концерт на училищната ВИГ „Кентавър“ в салона на читалище „Пенчо Славейков – 1871“.
  • Събота, 12.05.2012, 9.00 – участие в почистването на околностите на града – клуб „Зелени алтернативи“ и група по СИП „Екология“ към СОУ „П. Р. Славейков“.
  • Събота, 12.05.2012, 10.00 – заключителни изяви на клубовете по проект УСПЕХ „Улови мига“ и „Office manager“.