Седмични задачи (02.05-04.05.2012)

  • Отчитане на отсъствията за месец април.
  • Подготвяне на заявленията за ЗИП за учебната 2012/2013 г.
  • Педагогически съвет на 03.05.2012 г. от 14.30.
  • Подготовка на таблото за отличниците.
  • Представителна изява на 04.05.2012 „Пролет, здравей“ – Даскалова къща, 16.00.