Седмични задачи (28.05-01.06.2012)

  • Вторник, 29.05.2012 – Обобщаване на резултатите от учебната работа за начален курс – сведения за успеха, движение на учениците и отсъствия през учебната година.
  • Сряда, 30.05.2012 – Празнична програма на подготвителна група в зала „Дръзновение“.
  • Четвъртък, 31.05.2012 – Тържество на учениците от начален курс и подготвителна група в мултифункционална зала „Дръзновение“.
  • Петък, 01.06.2012 – Обучителен семинар за интерактивните методи – презентация на ас. Анелия Иванова от РУ „Ангел Кънчев“ – начало: 13.30, в учителската стая на СОУ „П. Р. Славейков“.
  • Петък, 01.06.2012 – Честване Деня на детето – участие в общоградските мероприятия.

Ученическо самоуправление – 22.05.2012

Списък на преподавателите и учениците, които ще провеждат часове с тях на 22.05.2012:

Име на преподавател | Длъжност | Заместване – ученик, клас

1. Стефанка Братванова | Директор | Денис Найденов 10a
2. Гергана Ганчева | Пом. директор | Явор Колев 6а
3. Йордан Боев | Пом. директор | Янек Герганов 6a
4. Жаклина Петкова | Педаг. съветник | Йоанна Димитрова 11а
5. Йонка Ненова (1a) | Ст. учител | Десислава Джунева 5а (преподава БЕЛ); Росен Илиев 5а (преподава ФВС); Божидара Бонева 5а (преподава мат.); Християна Иванова и Деница Цанева 5а (преподават ИИ)
6. Мария Георгиева (1a) | Ст. възпитател (занималня) | Нина и Мартин Недев 6а
7. Нина Гашпарова (1б) | Ст. учител | Станислав Дуев 5а (преподава ФВС); Глория Николова 7б (преподава мат. и Роден край); Мартин Недев 6а (преподава БЕЛ)
8. Юлия Заркова (1б) | Ст. възпитател (занималня) | Иван Живков 5а
9. Емануела Йовчева (2а) | Ст. учител | Демитра Миткова 7б
10. Пенка Джонова (2б) | Ст. учител | Беатрис Белчева и Елица Дончева 6б
11. Благойка Витанова (2) | Ст. възпитател (занималня) | Марина Колева 7б
12. Даниела Димитрова (3a) | Ст. учител | Мартина Ивайлова 6б (преподава БЕЛ); Мирела Огнянова 6б (преподава мат.); Моника Христова 7б (преподава EN); Габриела Михайлова 5а (преподава ФВС) и Мария Славова 5а (преподава Чов. и пр.)
13. Илиана Николова (3б) | Гл. учител | Николай Цанев и Мартин Колев 6б
14. Диана Колева (3) | Ст. възпитател (занималня) | Кънчо Илиев 5а
15. Лиляна Иванова (4а) | Ст. учител | Михаела Иванова и Мирела Казакова 6б
16. Марияна Попова (4б) | Ст. учител | Мартина Илиева 6б (преподава Чов. и общ.); Виктория Теодорова 6б (преподава БЕЛ); Стилиана 6а (преподава мат.)
17. Снежанка Цанева (4) | Ст. възпитател (занималня) | Даниела и Моника 6а
18. Катя Стефанова | Ст. учител | Силвена Димитрова 7б (преподава на 6б); Моника Колева 7а (преподава на 5а и 5б)
19. Венета Ангелова | Ст. учител | Ярослав Бонев 7б
20. Татяна Денкова | Ст. учител | Николета Грозева 6а/Теодора Ненкова 7а (преподава на 5а)
21. Рени Бонева | Ст. учител | Йонко Йонков 6б (преподава на 6б) и Теодора Нинова 7б (преподава на 7а)
22. Ганка Димиева | Ст. учител | Мартин Манев 7а (преподава на 6а); Пламена Хубчева (преподава на 7б)
23. Стефка Скендерова | Ст. учител | Мария Атанасова 9а
24. Камен Кънчев | Ст. учител | Дилян Колев 9а (5а, 5б)
25. Магдалена Колева | Ст. учител | Борислава Димитрова 6а (преподава на 3а)
26. Нела Христова | Ст. учител | Ребека Илиева 7б (преподава на 7а, 5а и 5б)
27. Ренета Колева | Ст. учител | Боряна Ненова 9а
28. Виолета Тачева | Ст. учител | Данаил Данаилов 7а (преподава на 6б)
29. Иван Бонев | Ст. учител | Петя Петрова 10а (преподава на 8а, 6б, 8б) и Ивана Филипова 10а (модул на 3, 8б, 9а)
30. Георги Йовчев | Ст. учител | Цанислав 7а
31. Боряна Димитрова | Ст. учител | Глория Дончева 7б (преподава на 7б) и Димитър 6а (преподава на 7а)
32. Румяна Иванова | Ст. учител | Ивелин Йорданов 6б (преподава на 9а, 5а, 5б)
33. Цветана Бачийска (5) | Ст. възпитател (занималня) | Николета Грозева 6а
34. Ваня Панева (подготвиелна група) | Ст. учител | Калина Дабкова и Паола Дичева 7б
35. Бистра Пеева | Библиотекар | Моника Стойкова 9а
36. Виолета Лалева | Специалист „Човешки ресурси“ | Бетина Митева 10а
37. Йонка Султанова | ЗАС (Завеждащ административен сектор) | Симона Цанева 10а
38. Красимира Николова | Домакин-снабдител | Преслав Севдалинов 7а
39. Донка Маринова | Чистач | Михаил Димов 10а
40. Виолета Стойнова | Чистач | Николета Колева 10а
41. Тодорка Тодорова | Чистач | Пламен Павлов 7б
42. Цеца Недялкова | Чистач | Йордан Огнянов 7б
43. Георги Петров | Работник поддръжка | Елица Бонева 10а
44. Георги Георгиев | Пазач | Вяра Христова 10а
45. Радка Малчева | Мед. сестра | Тереза Бориславова и Светослава Бижева 11а

Национално външно оценяване в 7 клас по БЕЛ – 21.05.2012 г.

Файлът с въпросите и верните отговори вече е достъпен на сайта на МОМН.
Може да бъде изтеглен и от тук:
2012_bel_21_mai_7kl

Изпитът в СОУ „П. Р. Славейков“ започна в 10:20 часа. Първият модул продължи точно 60 минути.
Вторият модул съдържа текст за преразказ с дидактическа задача. Продължителността му е общо 90 минути.
Всичките 53 ученици от 7 клас се явиха навреме и работиха старателно по двата модула от изпита.
Пожелаваме им успех и удовлетворение от положените усилия!

[Последна редакция на тази публикация е направена на 21.05.2012 в 16:20.]

Държавен зрелостен изпит по БЕЛ – 21.05.2012 г.

Файлът с въпросите и верните отговори вече е достъпен на сайта на МОМН.
Може да бъде изтеглен и от тук:
2012_bel-21_mai
Тази сутрин, в 4:15 часа, в сградата на Министерство на образованието, младежта и науката, в присъствието на журналисти, с участието на представител от Нова телевизия за съдбовното натискане на клавиш от клавиатурата, е бил генериран изпитният вариант за матурата по български език и литература.

Тестът се състои от 40 въпроса, носещи максимално 70 точки. Последният, 41-ви въпрос представлява тема, която може да бъде написана като есе или като литературноинтерпретативно съчинение, по избор на зрелостника. Този написан текст може да донесе до 30 точки.

100% от зрелостниците, заявили желанието си да се явят на изпита по БЕЛ, днес присъстваха и положиха усилия.
На всички тези 25 ученици от СОУ „П. Р. Славейков“ пожелаваме успех!
И да събират сили за сряда!

[Последна редакция на тази публикация е направена на 21.05.2012 в 16:05.]

Националното външно оценяване в 4 клас’2012

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

Материали от сайта на МОМН за проведените изпити в 4 клас:

15.05.2012 „Човекът и обществото“.

14.05.2012 „Човекът и природата“.

10.05.2012 Математика.

09.05.2012 Български език и литература.