За участието в петата национална конференция „Водим бъдещето за ръка“

От 25 до 28 април посетихме петата национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“. Тя се проведе в гр. Велико Търново и бе посветена на 130 годишнината от създаването на първата детска градина в България.
Участвахме с доклад на тема „Един подход за реализация на приемственост и когнитивна връзка между интерактивните единици в предучилищното и началното училищно образование“.
На 27.04.2012 организирано посетихме гр. Свищов. Гост беше зам. министъра на образованието Милена Дамянова.
Поднесени бяха цветя и венци на паметната плоча на Никола Живков – създател на първата детска градина. Посетихме къщата на Алеко Константинов.

Галерията от снимки и сертификатите ни за участие се намират на тази страница.

Автор:

Ваня Панева,

преподавател в подготвителна група на СОУ „П. Р. Славейков“, Трявна.