Седмични задачи (23.04-27.04.2012)

  • Резултати от областен кръг на олимпиадите по БЕЛ и математика.
  • 23.04.2012г. – Среща на представители от ПТГ „Д-р Никола Василиади“, Габрово и представители от ПГ по Икономика „Рачо Стоянов“, Дряново в часа на класа със VIIа клас и със VIIб клас.
  • 24-26.04.2012г. – Участие на СОУ „П. Р. Славейков“ в Панорама на средните училища – Габрово, зала „Възраждане“, 14:30ч. – 18:30ч.
  • 25.04.2012г., 13:30ч., СОУ „Отец Паисий“, Габрово – Обучение за провеждане на ДЗИ ‘2012 от РИО.
  • 25-28.04.2012г. – Национална конференция „Водим бъдещето за ръка“, Велико Търново.
  • Отчети по проект „УСПЕХ“.