Седмични задачи (17.04-20.04.2012)

  • Обобщение на резултатите от пробните изпити в 7 клас и в 12 клас.
  • Заповеди за провеждане на НВО в 7 клас.
  • Заместване на преподаватели, отсъстващи поради болест.
  • Оформяне на документи за изслушване на ученици на ПС.
  • Педагогически съвет на 19.04.2012 от 14.30 часа.