Заседание на ПС – 29.03.2012 година

  • Отчет на възпитателите за ПИГ.
  • Дейности по Национален конкурс „Иновативни практики в управлението. Посока – електронно училище“.
  • Допускане на зрелостник до изпит за промяна на годишна оценка.
  • Освобождаване на ученици от ФВС.
  • Промяна на основания за стипендия.
  • Наказания на ученици