Седмични задачи (26-30.03.2012)

  • Провеждане на пробни матури по БЕЛ в седми и дванайсети класове – 26.03.2012, 14.00.
  • Провеждане на учебна евакуация за защита от бедствия и аварии – 29.03.2012, 10.30. Схема за евакуация и разпределение на класовете според класните стаи, в които се намират.
  • Педагогически съвет на 29.03.2012 от 14.30.
  • Подготовка на отчетите за проведените дейности на групите по проект „УСПЕХ“ за месец март.