Седмични задачи (19-23.03.2012)

  • Открит урок по английски език в 7 клас – демонстрация за използване на софтуер при чуждоезиковото обучение с бяла дъска. – 19.03.2012.
  • Организация и подготовка на материали за пробна матура с 12 клас и пробен изпит за кандидатстване след 7 клас по БЕЛ.
  • Първа сбирка за подготовка на училищната изява в Даскалова къща – 05.05.2012.
  • Родителски срещи.
  • Подаване на заявления за ДЗИ – майска сесия и въвеждане на данните в програмния продукт.