Седмични задачи (12-16.03.2012)

  • Провеждане на родителски срещи по класове.
  • Участие в „Математическо Кенгуру“, Габрово, 17.03.2012.
  • Обяви за нови конкурси за ученици.
  • Отчитане на резултати от областен кръг на олимпиадите по физика, химия, ИТ.
  • Информация за проведени мероприятия по проекти.
  • Заместване на отсъстващи преподаватели.