Седмични задачи (05.03-09.03.2012)

  • Педагогически съвет за утвърждаване на стипендиантите в СОУ „П. Р. Славейков“ за втория учебен срок.
  • Общо събрание на колектива на СОУ, 07.03.2012.
  • Участие в областен кръг на олимпиадата по ИТ – Габрово, 10.03.2012.
  • Участие на дванайсетокласници в математически турнир на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, 11.03.2012.