Заседание на ПС – 29.03.2012 година

 • Отчет на възпитателите за ПИГ.
 • Дейности по Национален конкурс „Иновативни практики в управлението. Посока – електронно училище“.
 • Допускане на зрелостник до изпит за промяна на годишна оценка.
 • Освобождаване на ученици от ФВС.
 • Промяна на основания за стипендия.
 • Наказания на ученици

Седмични задачи (26-30.03.2012)

 • Провеждане на пробни матури по БЕЛ в седми и дванайсети класове – 26.03.2012, 14.00.
 • Провеждане на учебна евакуация за защита от бедствия и аварии – 29.03.2012, 10.30. Схема за евакуация и разпределение на класовете според класните стаи, в които се намират.
 • Педагогически съвет на 29.03.2012 от 14.30.
 • Подготовка на отчетите за проведените дейности на групите по проект „УСПЕХ“ за месец март.

Седмични задачи (19-23.03.2012)

 • Открит урок по английски език в 7 клас – демонстрация за използване на софтуер при чуждоезиковото обучение с бяла дъска. – 19.03.2012.
 • Организация и подготовка на материали за пробна матура с 12 клас и пробен изпит за кандидатстване след 7 клас по БЕЛ.
 • Първа сбирка за подготовка на училищната изява в Даскалова къща – 05.05.2012.
 • Родителски срещи.
 • Подаване на заявления за ДЗИ – майска сесия и въвеждане на данните в програмния продукт.

„Европейско Кенгуру“ – 2012 година, областен кръг

Резултати на участниците от Габровска област в математическо състезание „Европейско Кенгуру“ – 2012 година

17-03-2012

Резултати на всички участници – на сайта на СМБ – Габрово

Постижения на учениците от СОУ „П. Р. Славейков“

Постижение за съответния клас Име Клас Точки
5 Иван Кристиянов Ненов 2 70
7 Йоан Николаев Христов 2 60
9 Даря Цветанова Денева 2 45
10 Велизара Петрова Хубчева 2 40
5 Ивана Сергеева Иванова 3 90
7 Йоан Бончев Бончев 3 80
13 Ивета Детелинова Цанева 3 50
14 Валентин Асенов Николов 3 40
2 Явор Руменов Колев 6 115
4 Анна Бориславова Войнова 9 90

[Последна промяна на страницата на 18.03.2012г. в 08:17.]

Седмични задачи (12-16.03.2012)

 • Провеждане на родителски срещи по класове.
 • Участие в „Математическо Кенгуру“, Габрово, 17.03.2012.
 • Обяви за нови конкурси за ученици.
 • Отчитане на резултати от областен кръг на олимпиадите по физика, химия, ИТ.
 • Информация за проведени мероприятия по проекти.
 • Заместване на отсъстващи преподаватели.

Седмични задачи (05.03-09.03.2012)

 • Педагогически съвет за утвърждаване на стипендиантите в СОУ „П. Р. Славейков“ за втория учебен срок.
 • Общо събрание на колектива на СОУ, 07.03.2012.
 • Участие в областен кръг на олимпиадата по ИТ – Габрово, 10.03.2012.
 • Участие на дванайсетокласници в математически турнир на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, 11.03.2012.