Заседание на ПС – 11.01.2012 година

Дневен ред:

 1. Тригодишна програма за развитие на ИИД.
 2. Докладва: С. Братванова

 3. Приемане на групи и учебни програми по проект „Успех”.
 4. Докладва: С. Братванова

 5. Участие на училището в конкурс „Иновативни практики в управлението”.
 6. Докладва: С. Братванова

 7. Ръководители на извънкласните и извънучилищни дейности по проект „Успех” – учители.
 8. Докладва: С. Братванова

 9. Ръководители на извънкласните и извънучилищни дейности по проект „Успех” – външни лектори.
 10. Докладва: С. Братванова

 11. Направляващ комитет по проект „Успех”.
 12. Докладва: С. Братванова