Заседание на ПС – 22.12.2011

Дневен ред:

  1. План–прием за учебната 2012/2013 г.

Докладва: С. Братванова

  • Учебен план профил „Природоматематически – Биология и здравно образование”.

Докладва: Г. Ганчева

  • Учебен план профил „Хуманитарен – История и цивилизация”.

Докладва: Г. Ганчева

  • План за приключване на първия учебен срок.

Докладва: Г. Ганчева

  • Проект „Успех”.

Докладва: С. Братванова

  • Състояние ЗУД.

Докладва: Г. Ганчева