Заседание на ПС – 22.12.2011

Дневен ред:

 1. План–прием за учебната 2012/2013 г.

Докладва: С. Братванова

 • Учебен план профил „Природоматематически – Биология и здравно образование”.

Докладва: Г. Ганчева

 • Учебен план профил „Хуманитарен – История и цивилизация”.

Докладва: Г. Ганчева

 • План за приключване на първия учебен срок.

Докладва: Г. Ганчева

 • Проект „Успех”.

Докладва: С. Братванова

 • Състояние ЗУД.

Докладва: Г. Ганчева

Заседание на ПС – 08.12.2011

     Дневен ред:

 1. Отчет изпълнение на решение от Протокол № 4 / 03.11.2011 г.
 2.                                                                               Докладва: Г. Ганчева

 3. Насоки за диференцирана и индивидуална работа с учениците от седми клас по БЕЛ и математика с оглед НВО.
 4.                                    Докладват: С. Чалъкова и В. Тачева

 5. План за дейностите на УУП.
 6.                                                         Докладва: Предс. на УУП

 7. Работа на библиотеката.
 8. Докладва: Бистра Пеева

 9. План за коледни тържества.

Докладва: Ж. Петкова