Заседание на ПС – 27.10.2011 година

Дневен ред:

  1. Реализация на учениците от 7 и 12 клас.
  2. Съвместна дейност на училището с други институции.
  3. Заключителни мероприятия за СИП и ЗИП.
  4. Освобождаване на ученици от ФВС.
  5. План за честване на Първи ноември.